Get the Flash Player to see this player.

RES-OP-DEV Научно-технически семинар в Русе
дата: 25.10.2012 гледания: 51 продължителност: 06:55

Научнотехнически семинар „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния – България“ се проведе на 14 и 15 юни в Русе.

Категория RES-OP-DEV
«  Обратно към Всички категории
RES-OP-DEV Научно-технически семинар в Русе
продължителност: 06:55
RES-OP-DEV Пресконференция за напредъка на проекта
продължителност: 05:09
RES-OP-DEV Инфоден и обучение във Видин
продължителност: 07:00
RES-OP-DEV Инфоден и обучение във Велико Търново
продължителност: 08:26