Get the Flash Player to see this player.

RISK MANAGEMENT FILM 1
дата: 03.02.2017 гледания: 79 продължителност: 15:04

Филм 1 по проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България.

Категория RISK MANAGEMENT
«  Обратно към Всички категории
RISK MANAGEMENT FILM 1
продължителност: 15:04
RISK MANAGEMENT FILM 2
продължителност: 15:21
RISK MANAGEMENT FILM 3
продължителност: 15:01