17.01.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 18 януари

Обявени свободни работни места в област Русе
към 18 януари 2018 г.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


4 портиери, средно обр.
1 автотенекеджия и бояджия, начално обр.
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С
1 педагогически съветник в училище, висше обр. – педагогика/социална педагогика/социология, английски език, компютърни умения, стаж
1 техник технолог – в хемодиализен център, средно обр. – електротехника/радиотехника, за обучение (работа по проекта „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 санитар – в хемодиализен център, основно/средно обр. (работа по проекта „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 оператор на CAD-CAM системи в шевното производство, средно професионално обр., компютърни умения, стаж
1 оператор на циркуляр и фреза в мебелно производство, средно обр., опит
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП, стаж
1 учител начален етап на основното образование, висше обр., за с.Тетово
1 психолог в детска градина, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП/ПУПЧЕ, компютърни умения
2 обслужващи магазин, средно обр.
1 завеждащ административна служба в училище, средно обр., компютърни умения
1 разпространител на безплатни вестници и брошури, без изискване за обр., граждански договор
7 машинни оператори – изтегляне на жица и тел, средно обр., 18 месеца стаж
5 машинни оператори – студено пресоване, средно обр., 18 месеца стаж
1 общ работник в магазин за битова техника, средно обр.
2 хигиенисти – почистване на работни и офис помещения, средно/основно обр.
1 главен специалист, средно обр., компютърни умения
30 работници – производство на заключващи системи за автомобилната промишленост, 6 складови работници, средно обр.
1 учител начален етап на основното образование, І-ІV клас, висше обр. – НУП, компютърни умения
1 ресурсен учител – на 4 часа, висше обр. – специална педагогика, компютърни умения, за гр.Мартен
5 складови работници – склад за перилни препарати на едро, средно обр
1 животновъд, без изискване за обр.
1 електрозаварчик, средно/основно обр., опит
1 камериерка, средно обр.
1 детегледачка – детска ясла, средно обр., 1 година опит
2 медицински сестри в детска градина, висше обр. по специалността
5 медицински сестри, висше обр. по специалността
5 лекари – обща медицина, висше обр. по специалността
2 печатари, средно обр., опит, за с.Ветрино, община Варна
1 машинен оператор – производство на изделия от въглищен прах, основно обр.
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше обр. – педагогика, стаж
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП
3 социални асистенти – социално заведение, средно/основно обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. по специалността
1 медицинска сестра – социално заведение, съответно висше и средно обр.
3 детегледачи, основно обр.
7 санитари – в болнично заведение, средно обр.
1 социален работник, висше обр. по специалността, стаж 3 години
1 ерготерапевт – социално заведение, висше обр. по специалността
4 детегледачи – едното място е на 4 часа, средно/основно обр.
4 мебелисти, основно/средно обр., 1 година стаж
2 продавачи консултанти, 2 касиери – магазин за стоки за дома, средно обр.
10 комплектовачи, 5 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
5 машинни оператори – производство на инструменти, 2 настрочици на шприц машини, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр.
1 чистач в училище, основно обр.
1 шлосер, средно обр., опит
1 печатар, средно обр., опит, за с.Басарбово
5 плетачи на чорапи, основно обр., опит
1 техник механик – чорапно прозиводство, средно техническо обр., опит
1 началник на смяна, чорапно прозиводство, средно обр., опит
1 огняр – парни и водогрейни котли, средно обр., правоспособност
2 общи работници – производство на санитарна керамика, основно обр.
3 водачи на мотокар – производство на санитарна керамика, средно обр., правоспособност
10 машинни оператори – производство на санитарна керамика, средно обр., компютърни умения
1 оператор на кантираща машина, 1 бояджия – мебелно производство, основно обр.
1 охранител – невъоръжена охрана, основно обр.
3 продавачи на хранителни стоки, средно обр.
2 бармани сервитьори, средно обр., за гр.Мартен
1 преводач, средно обр., английски език, компютърни умения
1 специалист ТРЗ, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 организатор стопански дейности, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 специалист логистика, средно обр., английски език, компютърни умения
2 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово
3 хигиенисти – офиси, основно обр.
1 шофьор на товарен автомобил с ремарке, кат.С, основно/средно обр., стаж
20 аниматори за курортите Албена, Балчик, Слънчев бряг, средно обр., английски език
4 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 склададжия, промишлено производство, средно обр., английски език, компютърни умения
15 машинни оператори – производство на части за автомобилната промишленост, основно обр.
2 технолози, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
3 техници механици, средно техническо обр., стаж
1 градинар в хотел, средно обр., шофьор кат.В
1 фрезист борвергист, средно общо обр.
2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност
5 машинни оператори – студено пресоване на метали, 7 машинни оператори – изтегляне на жици и тел, без изискване за обр. и стаж
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, английски/испански език, опит
5 заварчици, 5 формовчици, 5 общи работници, 5 шмиргелисти, 5 леяри, начално обр.
5 дърводелци, 5 монтьори на машини, 5 електромонтьори - в леярна, средно обр.
5 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
4 програмисти, висше обр., английски език, работа с Java и C Sharp, 2 години опит
10 монтажници на ел.елементи, средно обр.
2 гледачи на служебни кучета, средно/основно обр.
1 общ работник, основно обр.
1 оператор на трошачка, основно обр., шофьор кат.В
1 шофьор на лекотоварен автомобил за обслужване на химически тоалетни, кат. В/С, стаж като шофьор
1 администратор – онлайн магазин, средно професионално/висше обр., работа с PhotoShop
10 шофьори - международни превози, средно обр., кат.С+Е, релация Германия, Белгия, Франция
15 работници – сглобяване и разглобяване на детайли за заключващи системи за автомобили, средно обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
1 водач на мотокар – третиране на отпадъци, основно/средно обр., правоспособност
1 общ работник – третиране на отпадъци, начално обр.
1 помощник-готвач, средно професионално обр.
3 оператори на CNC машини – мебелно производство, средно обр.
1 детски психиатър, висше медицинско обр. по специалността
1 готвач, 1 помощник-готвач, средно/основно обр., предлага се обучение
1 автомеханик на леки автомобили, средно обр., опит
4 шофьори на тежкотоварни автомобили, средно обр., кат. С, опит
1 машинист на еднокофов багер, средно обр., квалификация, опит
5 общи работници за изкопни работи, начално обр.
3 работници спомагателни шивашки дейности, 1 общ работник – производство на подплънки, средно обр.
4 шофьори на автокран, средно/основно обр., правоспособност
5 работници – производство на пелети, без изискване за заемане
1 машинен оператор – обслужване и управление на инсталация за дървесни пелети, средно обр.
2 общи работници – производство на строителни смеси, основно обр.
3 готвачи (с опит), 2 бармани сервитьори, средно обр., за с.Червена вода
1 работник в кухня, без изискване за обр.
1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр.
1 печатар, 1 оператор на щанца автомат, 1 машинист на лепачна машина, средно обр., компютърни умения
6 електромонтьори, средно професионално обр., опит
10 опаковачи на изделия от метал, средно обр.
8 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр.
4 оператори на спомагателни съоръжения, средно техническо обр., правоспособност
5 оператори на парна турбина, средно техническо обр.
2 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техническо обр.
6 монтьори за ремонт на машини и съоръжения, средно техническо обр.
3 настройчици на машини за производство на филтри, средно техническо обр.
5 рекламни агенти, основно обр.
7 матричари, средно професионално обр., опит
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор, заварчик, оксиженист, средно професионално обр., правоспособност за съответните други дейности, 6 години стаж
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор (ІІІ степен), средно професионално обр., 6 години стаж
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
3 касиери, 4 продавачи, средно обр.
1 шлайфист, средно професионално обр., стаж
1 термист, средно професионално обр., стаж
2 контрольори по качеството, средно професионално обр., компютърни умения
20 работници – линия за производство на алуминиеви тръби, основно обр.
2 опаковачи на тръби, основно обр., за с.Иваново
1 продавач в бюфет, средно обр.
3 строителни работници, начално обр.
1 касиер, бензиностанция, средно обр., компютърни умения
1 автомеханик, средно/висше обр. – ДВГ
8 сметосъбирачи, основно/по-виско обр.
5 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
1 електромонтьор, средно професионално обр., опит
2 работници в кроялен участък, разделяне на партиди, средно/основно обр.
1 монтьор техник на печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 общ работник – производство на свързващи елементи, средно/основно обр.
1 работник опаковки, средно обр.
2 кранисти – мостови кран 40 тона, основно/средно обр., правоспособност
1 майстор на катми, 3 продавачи консултанти – бърза закуска, основно/средно обр.
2 автомонтьори, товарни автомобили, средно/основно обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно/основно обр., опит
2 машинни оператори, производство на нетъкан текстил, средно обр.
2 хигиенисти – на 2 часа, основно обр.
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С, средно обр., пътуване по релацията Русе-Букурещ
1 продавач обслужващ бензиностанция, средно обр.
2 монтьори, печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения
3 оператори на преса – производство на керамични изделия, средно обр., 1 година опит
1 машинен оператор – смесване на глина, средно обр., компютърни умения
2 мехатроници - производство на керамични изделия, средно техническо обр., 3 години опит
1 кранист, средно обр., правоспособност
1 общ работник, сортиране на отпадъци, без изискване за обр., сезонна заетост
1 спомагателен работник – операции за размъхване на плат, средно обр.
2 механици – настройка и ремонт на машини, висше техническо обр., за гр.Сливо поле
1 строителен работник – обекти в страната, без изискване за обр., опит, набират се кандидати от цялата страна
5 общи работници, 3 ковачи на щайги и различни опаковки, основно/средно обр.
1 монтажник – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, основно/средно обр.
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 опаковач, мебелно производство, основно обр.
1 локомотивен машинист, средно професионално обр.
3 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 автокранист, средно обр., шофьор кат.С, правоспособност, 3 години стаж
2 шофьори на камион с автокран, основно/средно обр., кат.С и D
1 водач на товарен бус, кат. В и С, средно техническо обр., албански, македонски и български език (писмено и говоримо), компютърни умения, стаж
1 водач на мотокар – челен товарач, средно обр., правоспособност
1 електрокарист, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 шофьор - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
47 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., за единия се изисква италиански език
1 ръководител, участък, висше техническо обр. (машинен инженер), опит
5 работници – производство на ПВЦ дограма, без изикване за заемане
2 готвачи, 3 сервитьори, 1 камериер, средно/основно обр.
5 готвачи, средно професионално/средно обр., опит
5 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
1 мияч в заведение, средно/основно/по-ниско обр.
1 майстор на тестени закуски, основно обр., опит
1 разкройчик, 3 общи работници, 1 машинен оператор – мебелно производство, основно обр.
3 редачи на пещни вагони, основно обр.
1 машинен оператор – производство на нетъкан текстил, средно професионално обр.
4 шлосери, средно/основно обр.
6 общи работници в склад, основно/средно обр.
4 пласьори на напитки /бутилирани/, средно обр.
5 заварчици, основно/средно техническо обр., опит, едното място е за с.Николово
1 програмист – CNC машини, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 техник механик на хладилни и климатични системи, средно техническо обр., опит
1 фрезист, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
2 бояджии на метали – прахово боядисване, средно/основно обр., опит
2 оператори на лазер машини – производство на инструментална екипировка, средно обр., компютърни умения
1 маникюрист, средно обр., опит
2 фрезисти, средно професионално обр.
1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения
2 техници, шевно производство, средно обр.
2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.
1 контрольор по качеството в шевно производство, средно обр., опит
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
34 гладачи, основно/средно обр.
3 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
6 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр., за някои от местата се предлага обучение
6 кроячи, средно обр.
17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
160 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 експерт продажби, висше обр.- икономическо
1 експерт доставки преработваща промишленост, висше обр. - икономическо
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 специалист с контролни функции, деловодство и архив, средно обр. - икономика, мениджмънт, бизнес/ публична администрация
3 организатори производство, средно обр. - производствени технологии, облекло и текстил
1 продавач, бизнес услуги, средно обр. - икономика, стопански мениджмънт; работа с офис техника
1 икономист, финанси, висше обр. - икономика, финанси, управление
1 съветник екология, висше обр. - екология и техника за опазване на околната среда, биология, химично инженерство, английски език
2 икономисти, организация и управление, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление
1 икономист, организация и управление, висше обр. - икономически науки
2 преподаватели, чужд език в занимания по интереси, висше обр. - начална и предучилищна педагогика и чужд език (английски), компютърна грамотност
2 специалисти обработка на данни, висше обр. - статистика, информатика, икономика (икономическа специалност)
1 организатор стопански дейности, висше обр.- стопанско упр., бизнес администрация или в сферата на икономиката
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, МИО, психология, европеистика, английски език
2 инженери поддръжка, висше обр. - автоматика и ИТ, електроника, машинно, строително инженерство, мениджмънт на качеството и метрология, индустриално инженерство
1 експерт, продажби, висше обр. - икономика, икономически науки, търговия, стокознание
1 финансов контрольор, висше обр. – икономическо,    английски език - ниво В1, аналитични умения и внимание към детайлите
2 химици, производство на бои и лакове, средно/висше обр. - химически дисциплини
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 монтажник каучукови изделия, основно/средно обр.
1 асистент офис, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 камериери/камериерка, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно/основно обр.
2 готвачи, средно/основно обр.
2 рецепционисти, хотел, средно обр.
2 сервитьори, средно/основно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Работни места за безработни лица, навършили 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010, схема “Обучения и заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направленя:

- Заетост без обучение:

1 чистач/хигиенист, за магазини за хранителни стоки
1 строители жилища, опит в подобна сфера

- Заетост с обучение с ваучер:

1 касиер, в магазин за хранителни стоки, обучение по дигитална компетентност
1 специалист, обучение и развитие – икономическо/строително образование, опит в подобна сфера, обучение по дигитална компетентност, създаване и използване на база данни
1 техник строителство и архитектура, опит като технически ръководител – обучение по дигитална компетентност, създаване и използване на база данни

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по математика, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 склададжия, средно обр. /за гр.Две могили/
1 главен специалист, средно специално обр. – строителство /за гр.Борово/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по английски език, 2-7 клас, висше обр. по специалността /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове