02.05.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 03 май

Обявени свободни работни места в област Русе

към 3 май 2018 г.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


1 спасител в басейн, средно обр., правоспособност
4 перачи, средно обр.
8 отговорници, търговска зала, средно обр.
7 работници в кухня, средно обр.
1 домакин, средно/висше обр.
1 аниматор, средно обр., английски/руски език
1 техник, поддръжка в хотел, средно професионално-техническо обр., шофьор кат.В, стаж
2 отговорници на смяна в ресторант, средно обр., чужд език, стаж
1 калкулант, висше/средно икономическо обр., компютърни умения, стаж
19 камериерки, средно обр.
26 сервитьори, средно обр., чужд език, местата са подходящи и за ученици
12 администратори на рецепция, средно/висше обр., чужд език, компютърни умения
2 пикола, средно обр., чужд език
6 готвачи, 7 помощник-готвачи, средно обр., стаж
3 бармани, средно обр., чужд език

*Работните места са за к.к.Св.Влас, Несебър, Дюни, Созопол, Китен (всички места са подходящи и за студенти)

7 камериерки, средно/основно обр.
15 сервитьори, 15 бармани, средно обр.
15 готвачи, 15 помощник-готвачи, средно обр., опит
20 аниматори за черноморски курорти, средно обр., английски език
*Работните места са за Обзор, Албена, Балчик, Слънчев бряг

2 пикола, средно обр.
2 миячи в ресторант, средно/основно обр.
2 бармани, средно обр., английски език
5 сладкари, средно обр., опит
15 готвачи, средно обр., опит
15 камериери, средно обр., опит
10 камериери перално стопанство, средно обр., опит
5 отговорници минибар, средно обр.
4 вале перално стопанство, средно обр., опит
12 помощник-готвачи, средно обр., опит
10 сервитьори, средно обр., английски език
10 помощник-сервитьори, средно обр.
*Работните места са за к.к.Златни пясъци

1 главен специалист, ведомство, средно обр.
1 инспектор, висше обр. – промишлено и гражданско строителство/ВиК/пътно и транспортно строителство
1 младши експерт, висше обр. – промишлено и гражданско строителство/пътно и транспортно строителство/строителство на сгради и съоръжения
1 готвач, средно обр., квалификация, компютърни умения
1 чистач на производствени помещения, основно/начално обр.
1 приемчик, 1 техник – телевизионен сервиз, средно/висше техническо обр., английски (технически) език, компютърни умения
2 чистачи хигиенисти, обществени сгради, средно/основно обр.
2 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
4 опаковачи, мебелно производство, основно обр., може и без опит
3 монтажници на корпусна мебел, средно/основно обр., опит
3 шивачи на мека мебел, средно/основно обр., опит като шивачи
2 окачествители, мебелно производство, средно обр., компютърни умения, производствен опит
3 помощник-оператори на машини за кантиране на ПДЧ, 3 помощник-оператори на машини за пробиване на ПДЧ, средно/основно обр.
5 тапицери на мека мебел, средно обр., опит
2 монтажници на електрически инсталации, средно техническо обр., опитът е предимство
2 шлосери електрозаварчици, средно/основно обр., опит
1 шофьор оператор – специализиран автомобил за химически тоалетни, средно обр., кат.С/С+Е
2 работници в производство на пластмасови изделия, средно обр.
1 работник техническа поддръжка в детска градина, средно професионално обр., шофьор кат.В
2 технически ръководители - в строителството, средно обр., опит
5 кофражисти, 5 арматуристи, 10 общи работници, средно/основно обр., опит, строителни обекти в Русе
1 пазач – невъоръжена охрана, средно обр.
19 шофьори - международни превози в държави от ЕС, средно обр., кат.С+Е
1 монтьор на земеделски машини, средно/основно обр., кат.Ткт, Твк
1 барман сервитьор, средно обр.
20 служители в Call Centre, средно обр., английски език, компютърни умения, подходящо и за студенти
15 служители в търговска верига, средно обр.
1 служител информация, средно обр. (по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години)
5 строителни работници за кофраж, зидария, армировка, мазилка, средно/основно обр., опит
2 дограмаджии на PVC дограма, средно обр., опит
2 кранисти, средно/основно обр., правоспособност
2 кранисти на мостови, кулови, портални и козлови кранове, в производство на шамот, средно/основно обр., правоспособност
5 работници на лента, 3 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.
1 началник смяна в производство на керамични изделия, средно обр.
1 машинен оператор за смесване на глина, средно обр.
3 работници за поцинковане на метални изделия, основно обр. /за с. Иваново/
10 монтажници на ел.елементи, средно обр., подходящо за жени
1 озеленител, средно обр., кат.В /за Русе и региона/
1 работник в кухня, 1 помощник-готвач в социално заведение, средно/основно обр.
2 багеристи – еднокофов багер, средно професионално обр., украински език, 3 години стаж
1 рецепционист/ка в хотел, средно/висше обр., английски език, опит
1 градинар, средно/основно обр., сезонна заетост
1 чистач хигиенист в склад – ръчно и машинно почистване, основно/средно обр.
1 домакин в скрад, средно обр., компютърни умения
2 моделиери конструктори на облекла, средно обр., работата с CAD-CAM системи е предимство, предлага се обучение
2 оператори на двустранно кантираща машина – мебелно производство, средно/основно обр.
3 оператори на пробивен център – мебелно производство, средно/основно обр.
2 оператори на пакетен циркуляр – мебелно производство, средно/основно обр.
5 докери – мебелно производство, без изискване за обр.
5 мехатроници, 3 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 3 шлосери матричари, средно техническо обр., позициите са за автомобилната промишленост
1 организатор производство, 2 технолози, висше техническо обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения
1 специалист доставки и материално планиране, висше икономическо/техническо обр., английски език, компютърни умения, опит с ERP системи
2 складажии, средно обр., английски език, компютърни умения
15 машинни оператори за автомобилното производство, средно/основно обр.
1 продавач консултант на промишлени стоки и домашни потреби, средно обр., опит
1 оперативен счетоводител, средно специално обр., компютърни умения, 3 години стаж
1 продавач на закуски, средно/основно обр.
2 бояджии, 3 шлаюфисти, 1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно/основно обр.
10 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
5 машинни оператори на преса, производство на инструменти, средно техническо обр.
2 технически организатори, диспечери транспортна дейност, средно обр., компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
2 ситопечатари, средно обр., за обучение, подходящо за жени
2 хигиенисти – шевно производство, средно обр.
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен
2 електромеханици – производство на керамични изделия, средно професионално обр., ІІІ/ІV група по електробезопасност, 1 година стаж
10 машинни оператори - производство на керамични изделия, средно обр., компютърна грамотност
2 продавачи в денонощен магазин – пакетирани стоки, средно обр., подходящо и за студенти
13 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр.
1 шофьор разносна търговия, кат.С, средно/основно обр.
1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж
2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж
3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж
10 общи работници – хранително-вкусова промишленост, средно/основно/по-ниско обр.
5 пакетировачи - хранително-вкусова промишленост, средно/основно/по-ниско обр., стаж
5 продавачи консултанти, 5 касиери, 1 готвач, 2 общи работници – търговска верига, средно обр.
1 конструктор – мебелно производство, висше обр., компютърни умения, работа с AutoCAD, 3D Max, английски/немски език, стаж
3 заварчици, 5 монтажници – производство на метални конструкции, средно/основно обр., опит
1 електрозаварчик, средно/основно обр., правоспособност, опит, за с.Николово
2 работници поддръжка на машини и съоръжения, в производство на електроинсталационни изделия, средно техническо обр., опитът е предимство
1 помощник-готвач – заведение за бързо хранене, средно професионално обр.
3 миячи на съдове в заведение, основно обр.
6 сортировачи на чорапи, средно/основно обр.
3 оператори на машини за стикери – в чорапно производсто, средно обр.
8 обръщачи на чорапи, основно/по-ниско обр.
8 плетачи на чорапи, средно обр.
4 гладачи на чорапи, основно/по-ниско обр.
11 шивачи – чорапно производство, средно/основно обр.
2 началници на смяна – чорапно производство, средно обр., опит
1 технически сътрудници – чорапно производство, висше/средно обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство
1 общ работник – чорапно производство, средно/основно обр.
1 огняр, средно професионално обр., опит
2 шофьори на училищен автобус , кат.Д, средно професионално обр., мин. 5 години стаж
1 оператор на компютър, висше/средно обр., компютърни умения
1 нормировчик в счетовоство, висше/средно икономическо обр.
2 бармани сервитьори, 2 готвачи, средно/основно обр., за с.Червена вода
1 шофьор на товарен автомобил – над 12 тона, средно/основно обр., кат.С+Е
1 санитар – в хемодиализен център, основно обр. (работа по проекта „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 техник технолог – в хемодиализен център, средно обр. – електротехника/радиотехника, за обучение (работа по проекта „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
2 продавачи консултанти – бяла техника и електроуреди, средно обр.
1 фрезист, 2 стругари, средно професионално обр., 2 години стаж
2 опаковачи на метални изделия, основно обр., за с.Иваново
3 оператори на машини за изработване на фаски, средно техническо обр.
3 оператори на машини за лазерен разкрой, средно техническо обр., опитът е предимство
1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваръчните процеси
2 бластьори, средно обр.
2 механици – поддръжка на машини и съоръжения, висше/средно техническо обр., опит
2 комплектовачи – изделия от метал, средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство
2 шивачи/оператори на оверлог машини, основно/средно обр.
1 продавач в павилион за сувенири, средно обр., владеенето на чужд език е предимство, за с.Иваново
2 портиери-огняри, средно/основно обр., правоспособност за оператор на котел на газ
9 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.
25 касиери - аранжори в супермаркет, средно обр., подходящо за студенти
1 строител, средно обр., опит
1 работник – повърхностна обработка на дърво, средно/оснонто обр., опит
12 служители в магазин от търговска верига, средно обр., опитът е предимство
2 секционни майстори, чорапно производство, средно обр., опит
2 магазинери, чорапно производство, средно обр., компютърни умения
4 супервайзори процес, чорапно производство, средно обр., компютърни умения, стаж
2 работници на лента, чорапно производство, средно обр., компютърни умения
6 опаковачи, чорапно производство, средно/основно обр.
1 окачествител, чорапно производство, средно обр., опит
1 машинен оператор, производство на изделия от пластмаса, средно обр.
1 общ работник, 1 оператор на трошачна машина, основно/средно обр., за с.Басарбово
10 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
3 работници – производство на закуски, средно/основно обр.
1 общ работник – изкопни и ремонтни дейности, средно/основно обр., шофьор кат.В
1 готвач – столово хранене, без изискване за обр., опит
28 работници – сепариране и рециклиране на отпадъци, без изискване за заемане
5 строителни електротехници, средно специално обр.
3 пакетировачи на тръби, основно обр.
2 технолози, произодство на детайли за автомобили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
2 инженери КИПиА (работа с 3D машини), произодство на детайли за автомобили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 инженер по поддръжка на повдигащи съоръжения, висше техническо обр.
1 специалист логистика, висше обр., английски/немски език, компютърни умения
1 общ работник в автосервиз, средно/основно обр.
2 пикола в хотел, средно обр., шофьори кат.В
1 шофьор пласьор, разносна търговия, кат.В, средно обр., за с.Червена вода
6 складови работници, средно обр.
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
2 социални асистенти, средно/основно обр.
1 трудотерапевт, средно обр., компютърни умения
2 психолози, социално заведение, 1 бр. на 4 часа, висше обр. по специалността
5 зареждачи, промишлено производство, основно обр.
4 машинни оператори – производство на пелети, основно обр.
1 общ работник, производство на пелети, средно/основно обр., правоспособност за мотокарист
1 продавач в павилион, средно обр.
2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
2 продавачи консултанти в железария, средно обр.
1 шофьор на лек автомобил, средно/основно обр., кат.В и Ткт, технически умения, за с.Иваново
1 работник – производство на велпапе, средно обр., опит
4 общи работници, промишленост, основно обр.
2 общи работници в шевно производство, средно обр., 1 година стаж
4 технолози в шевно производство, средно обр., опит
10 опаковачи на метални тръби и профили, средно обр.
1 камериерка, средно/основно обр.
5 медицински сестри, висше обр. по специалността
5 лекари – обща медицина, висше обр. по специалността
1 медицинска сестра – социално заведение, висше/средно обр.
4 шлосери, средно обр., опит
6 водачи на мотокар, средно/основно обр., правоспособност
1 продавач на хранителни стоки, средно обр.
3 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово
1 шофьор на товарен автомобил с ремарке, кат.С, основно/средно обр., стаж
15 машинни оператори – производство на части за автомобилната промишленост, основно обр.
2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност
10 шофьори - международни превози, средно обр., кат.С+Е, релация Германия, Белгия, Франция
20 работници – сглобяване на детайли за заключващи системи за автомобили, средно обр.
1 автомеханик на леки автомобили, средно обр., опит
1 шофьор на автокран, средно/основно обр., правоспособност
1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр.
1 електромонтьор, средно професионално обр., опит
5 рекламни агенти, основно обр.
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор, заварчик, оксиженист, средно професионално обр., правоспособност за съответните други дейности, 6 години стаж
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор (ІІІ степен), средно професионално обр., 6 години стаж
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
1 продавач в бюфет, средно обр.
3 строителни работници, начално обр.
7 касиери, бензиностанция, средно обр., компютърни умения
1 автомеханик, средно/висше обр. – ДВГ
4 сметосъбирачи, основно/по-виско обр.
2 работници в кроялен участък, разделяне на партиди, средно/основно обр.
1 монтьор техник на печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 общ работник – производство на свързващи елементи, средно/основно обр.
1 майстор на катми, 3 продавачи консултанти – бърза закуска, основно/средно обр.
2 автомонтьори, товарни автомобили, средно/основно обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно/основно обр., опит
2 машинни оператори, производство на нетъкан текстил, средно обр.
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С, средно обр., пътуване по релацията Русе-Букурещ
2 монтьори, печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения
1 общ работник, сортиране на отпадъци, без изискване за обр., сезонна заетост
1 спомагателен работник – операции за размъхване на плат, средно обр.
2 механици – настройка и ремонт на машини, висше техническо обр., за гр.Сливо поле
1 строителен работник – обекти в страната, без изискване за обр., опит, набират се кандидати от цялата страна
5 общи работници, 3 ковачи на щайги и различни опаковки, основно/средно обр.
1 монтажник – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, основно/средно обр.
1 локомотивен машинист, средно професионално обр.
1 автокранист, средно обр., шофьор кат.С, правоспособност, 3 години стаж
2 шофьори на камион с автокран, основно/средно обр., кат.С и D
1 водач на товарен бус, кат. В и С, средно техническо обр., албански, македонски и български език (писмено и говоримо), компютърни умения, стаж
1 водач на мотокар – челен товарач, средно обр., правоспособност
1 електрокарист, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 шофьор - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
1 шофьор - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
1 ръководител, участък, висше техническо обр. (машинен инженер), опит
5 работници – производство на ПВЦ дограма, без изикване за заемане
2 готвачи, 2 сервитьори, 1 камериер, средно/основно обр.
6 готвачи, средно професионално/средно обр., опит
5 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
1 майстор на тестени закуски, основно обр., опит
2 разкройчици, 3 общи работници, 1 машинен оператор – мебелно производство, основно обр.
1 машинен оператор – производство на нетъкан текстил, средно професионално обр.
6 общи работници в склад, основно/средно обр.
4 пласьори на напитки /бутилирани/, средно обр.
14 заварчици, основно/средно техническо обр., опит, едното място е за с.Николово
1 програмист – CNC машини, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 техник механик на хладилни и климатични системи, средно техническо обр., опит
1 фрезист, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
1 маникюрист, средно обр., опит
1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения
2 техници, шевно производство, средно обр.
3 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.
3 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
9 гладачи, основно/средно обр.
1 моделиер на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
6 кроячи, средно обр.
3 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
77 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 експерт продажби, висше обр.- икономическо
1 експерт доставки преработваща промишленост, висше обр. - икономическо
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 специалист с контролни функции, деловодство и архив, средно обр. - икономика, мениджмънт, бизнес/ публична администрация
3 организатори производство, средно обр. - производствени технологии, облекло и текстил
1 продавач, бизнес услуги, средно обр. - икономика, стопански мениджмънт; работа с офис техника
1 икономист, финанси, висше обр. - икономика, финанси, управление
1 съветник екология, висше обр. - екология и техника за опазване на околната среда, биология, химично инженерство, английски език
2 икономисти, организация и управление, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление
1 икономист, организация и управление, висше обр. - икономически науки
2 преподаватели, чужд език в занимания по интереси, висше обр. - начална и предучилищна педагогика и чужд език (английски), компютърна грамотност
2 специалисти обработка на данни, висше обр. - статистика, информатика, икономика (икономическа специалност)
1 организатор стопански дейности, висше обр.- стопанско упр., бизнес администрация или в сферата на икономиката
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, МИО, психология, европеистика, английски език
2 инженери поддръжка, висше обр. - автоматика и ИТ, електроника, машинно, строително инженерство, мениджмънт на качеството и метрология, индустриално инженерство
1 експерт, продажби, висше обр. - икономика, икономически науки, търговия, стокознание
1 финансов контрольор, висше обр. – икономическо,    английски език - ниво В1, аналитични умения и внимание към детайлите
2 химици, производство на бои и лакове, средно/висше обр. - химически дисциплини
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 монтажник каучукови изделия, основно/средно обр.
1 асистент офис, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 камериери/камериерка, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно/основно обр.
2 готвачи, средно/основно обр.
2 рецепционисти, хотел, средно обр.
2 сервитьори, средно/основно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител, философски цикъл, висше обр. /за гр.Бяла/
1 барман, основно обр. /за с.Ценово/
1 сервитьор, основно обр. /за с.Ценово/
1 медицинска сестра /за трудоустроено лице/, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
2 сервитьори, средно обр. /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове