05.08.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 6 август

Обявени свободни работни места в област Русе
към 6 август 2018 г.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


2 работници в кухня, средно обр.
10 сервитьори, средно обр., чужд език, местата са подходящи и за ученици
4 администратори на рецепция, средно обр., чужд език, компютърни умения
3 помощник-готвачи, средно обр., стаж
3 бармани, средно обр., чужд език
*Работните места са за к.к.Св.Влас

5 ресторантски работници в заведенията Макдоналдс, средно обр.
7 камериерки, средно/основно обр.
*Работните места са за Обзор, к.к.Слънчев бряг

5 ресторантски работници в заведенията Макдоналдс, средно обр.
*Работните места са за к.к.Златни пясъци

2 секционни майстори, чорапно производство, средно обр., опит
1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.
1 портиер, средно обр., компютърни умения, за заместване
6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 монтьор ремонт на машини и оборудване, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово
1 зареждач, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово
2 хигиенисти – заетост 2 часа седмично, без изискване за заемане
3 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно обр.
2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност
3 кариерни консултанти, висше обр. – социални/стопански/правни/педагогически/хуманитарни науки, английски език, компютърни умения, опит
1 огняр – котел на нафта, средно обр., правоспособност
5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.
2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.
1 шивач на изделия от текстил – на 4 часа, средно/висше обр., стаж, за лице с намалена трудоспособност
2 детски учители в частна детска градина, висше обр. - ПУП/ПНУП, стажът е предимство
1 учител в детска градина, висше обр. - ПУП/ПНУП, компютърни умения, 3 години стаж, за с.Тетово
1 учител по английски език в гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит
1 учител по математика в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит
1 учител по физика и химия в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит
1 учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит
1 учител по БЕЛ в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността, опит
2 училищни психолози, висше обр. по специалността, опит
1 работник поддръжка в училище, средно обр., опит
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен
2 хигиенисти в детска градина, средно обр
2 детегледачи в детска градина, средно обр.
3 учители в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП
2 медицински сестри в детска градина, висше обр.
2 шофьори на училищен автобус, средно професионално обр., кат. Д, едното е  за с. Николово
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр, икономическо
20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
1 технически секретар, висше/средно обр., английски език, компютърни умения
1 кредитен специалист, средно обр,. гъвкаво работно време
1 контрольор на рекламни дейности, средно обр., почасова работа, на граждански договор
1 главен специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, опит, за с.Иваново
1 специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, за с.Иваново
1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., компютърни умения, за с.Иваново
1 старши специалист касиер, средно икономическо обр., компютърни умения, стаж, за с.Иваново
1 оперативeн счетоводител, висше/средно икономическо обр., компютърни умения
1 рецепционист/ка в хотел, средно обр, английски език
1 калкулант, социално заведение – на 4 часа, висше обр., компютърни умения, стаж
5 детегледачи – защитено жилище, основно обр.
1 инспектор, висше обр. – ПГС/ВиК/електротехника/ПТС, компютърни умения
4 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит
1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит
1 психолог, социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 старша медицинска сестра, социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, стаж
2 медицински сестри – социално заведение, висше обр. по специалността/фелдшер/акушер
5 медицински сестри в болнично заведение, висше обр по специалността
5 лекари в болнично заведение, висше медицинско обр
1 физик, медицинска радиологична физика, висше обр
1 социален работник – приемна грижа, средно обр., 3 години професионален опит (работа по проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 шофьор международни превози, средно обр., кат. С+Е, опит, релация България-Румъния-Гърция
1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С, средно обр
1 шофьор куриер, средно обр., кат. В
4 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д
5 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С, за с.Тетово
2 охранители НВО, средно/основно обр
4 охранители – въоръжена охрана, средно обр., притежаването на разрешително е предимство, фирмата организира обучение
2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност за котел на газ
6 касиери, 2 обслужващи бензиностанция, средно обр., компютърни умения, част от местата са подходящи и за студенти
5 продавачи консултанти на хлебни изделия и закуски , средно/основно обр.
6 продавачи на хранителни стоки, средно обр.
2 касиери, 3 продавачи консултанти, 2 складови работници, 2 пекари - за търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
1 продавач консултант на промишлени стоки и домашни потреби, средно обр., опит
1 търговски консултант – телекомуникации, средно обр., компютърни умения, опит
18 продавачи консултанти в павилион, средно обр.
15 обслужващи в магазин от търговска верига за стоки за бита, средно обр.
40 служители в магазини от търговски вериги за хранителни стоки, средно обр., опитът е предимство
1 помощник-готвач – столово хранене, за социално заведение, средно обр.
1 помощник-сладкар, средно професионално обр. или квалификация, опит
5 готвачи, средно професионално/основно обр., опит
2 готвачи – столово хранене, 2 миячи, 2 продавачи – в заведение за бързо хранене, средно/основно обр., предлага се и почасова работа
3 майстори на тестени изделия и закуски, средно/основно обр
3 сервитьори, средно обр
1 барман сервитьор, средно обр
1 барман, средно обр., компютърни умения
3 помощник-хлебари –  средно обр., минимален опит
2 бармани сервитьори, 2 готвачи, средно/основно обр., за с.Червена вода
1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр., стаж
1 барман – столово хранене, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно обр., опит
1 готвач, средно обр., квалификация, компютърни умения
2 миячи/ки  в заведение, осн обр
1 резач на хляб, средно обр.
6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.
5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
8 монтажници на ел.елементи средно проф./общо обр., подходящо за жени
5 докери в склад, основно и по-ниско обр.
5 опаковачи, мебелно производство, основно обр., може и без опит
3 помощник-оператори, 4 оператори – пробивни машини, мебелно производство, средно/основно обр.
3 помощник-оператори, 9 оператори – праволинейно кантиращи машини, мебелно производство, средно/ основно обр.
5 шлайфисти в мебелно производство, основно/средно обр
5 общи работници – мебелно производство, средно/основно обр.
4 складови работници, средно/основно обр.
2 специалисти качество в производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения
20 машинни оператори средно/основно обр., позициите са за автомобилната промишленост
2 организатор производство, 2 технолози, висше техническо обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост
1 инженер по поддръжка на повдигащи съоръжения, висше техническо обр., за автомобилната промишленост
5 мехатроници,  4 шлосери матричари, средно техническо обр., позициите са за автомобилната промишленост
4 склададжии, средно обр., английски език, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост
1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж
2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
10 общи работници и 6 пакетировачи, производство на хлебна мая, средно или по-ниско обр.
1 механик, производство на хлебна мая, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години стаж
2 оператори на машина за лазерен разкрой, 2 оператори на машина за изработка на фаски, 2 бластьори, 3 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваряването
2 механици за поддръжка на машини и оборудване, висше/средно техническо обр., опит   
3 заварчици, средно проф. обр., опит
2 механици фина механика, средно обр, опит
10 машинни оператори – производство на санитарна керамика, средно обр.
3 фадромисти, средно обр., правоспособност
2 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност
1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност
1 строителен работник – поддръжка на сгради, средно/основно обр., опит
1 специалист доставки, висше техническо обр., английски език, компътюрни умения
2 настройчици на преси, висше/средно техническо обр.
2 машинни оператори – производство на инструменти, средно техническо обр.
10 комплектовачи, 10 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
2 пълначи пакетировачи, 3 работници – в кариера, средно/основно обр., за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Тетово
1 изпълнителен директор – търговия със селскостопански машини, висше обр. – МИО, и висше обр. – качество, стандартизация и сертификация, английски и украински език, сертификат за мениджър, компютърни умения
3 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово
5 електротехници в строителството, средно професионално обр
2 зидари, средно/основно обр., за с.Табачка
1 полевъден работник, средно/основно обр., познания за земеделска техника, за с.Семерджиево
1 строителен техник, средно професионално обр.
1 ръководител производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит
1 ръководител на звено за ремонт и поддръжка, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит
3 инженери конструктори, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство
1 фрезист, 4 стругари, средно професионално обр., опит
1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр
1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит
2 общи работници – монтаж и демонтаж на сцени и рекламни пана, средно/основно обр.
5 зареждачи – металообработване, основно обр.
4 работници в обществена пералня, на 4 часа, подходящо за хора с намалена работоспособност от 18 до 35 години, основно обр. (работа по проекта „Създаване на социално предприятие за подкрепа на достоен живот на младежи с увреждания” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
2 работници зареждачи, производство на термометри за бойлери, средно техническо обр
2 дърводелци – изработване на врати, средно професионално обр./опит, шофьори кат.В
10 работници – мебелно производство, без изискване за обр
5 общи работници в леярна, средно/основно обр.
1 кранист – кулокран, средно обр., правоспособност, опит
5 оператори – производство на сухи строителни смеси, средно обр., технически познания, опитът е предимство
5 общи работници – производство на сухи строителни смеси, средно обр.
1 началник на смяна, производство на сухи строителни смеси, средно техническо обр., опитът е предимство
4 работници – производство на бои и мазилки, средно обр., техническа грамотност, опитът е предимство
1 общ работник изграждане ВиК инсталации, средно/основно обр.
1 проектант ВиК, висше инженерно-строително обр., компютърни умения, работа с AutoCAD
4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово
1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово
5 заварчици, основно/средно техническо обр., опит
20 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, основно обр., подходящо за жени
1 общ работник в склад метали, средно/основно обр.
10 монтажници, метални конструкции, основно обр.
3 електрозаварчици, 3 аргончици, средно/основно обр., правоспособност
1 общ работник – изкопни и ремонтни дейности, средно/основно обр., шофьор кат.В
1 монтажник на метални парапети и врати, средно обр., технически умения
1 складов работник, материали шевно производство, средно обр, компютърни умения
10 общи работници – поцинковане на метали, основно обр.
3 общи работници, строителство, средно/основно/по-ниско обр
2 сърцари формовчици в леярна, основно обр.
2 дърводелци моделчици в леярна, средно/основно обр.
10 работници/чки, производство на композитни материали, средно/основно обр.
1 консултант продавач, телекомуникационни продукти и услуги, средно обр., компютърни умения
1 монтажник PVC дограма, средно обр.
8 машинни оператори, производство на изделия от дърво, средно/основно обр.
7 оператори, производство на санитарни принадлежности, средно обр.
1 склададжия, промишлено произовдство, средно обр., английски/немски език, шофьор кат.В, компютърни умения, опит
1 общ работник, производство на стиропласт, средно/по-ниско обр., за гр.Ветово
3 апаратчици – химическо производство, средно/средно професионално обр.
4 сметосъбирачи, основно/по-ниско обр.
1 техник КИПиА, средно професионално обр., компютърни умения
3 инсталатори на оптичен кабел, средно обр.
2 строителни работници тротоари и пътни настилки, средно/основно обр
1 инженер конструктор – метални конструкции, висше/средно професионално обр., компютърни умения, работа с AutoCAD
1 бояджия прахово боядисване, средно/основно обр
1 докер в склад, средно/основно обр.
2 ловци на безстопанствени кучета, средно обр., шофьори кат.В
15 работници – сепариране и рециклиране на отпадъци, без изискване за заемане
3 водачи на мотокар, правоспособност
2 оператори, спомагателни съоръжения на ел.централи, средно техническо обр. – машиностроене/ механотехника, стаж
4 оператори - парна турбина, средно техническо обр. – термични и водогрейни машини/топлотехника/ДВГ
5 монтьори – топлофикационни съоръжения, средно техническо обр., компютърна грамотност, опитът е предимство
2 електрозаварчици, основно обр, правоспособност
2 шлосери, средно обр
2 газорезчици, 2 борвергисти, средно техническо обр
10 машинни оператори металообработващи машини, средно техническо обр
3 общи работници – почистване на детайли от метал, средно/основно обр.
2 кранисти – мостови и козлови кранове до 40 тона, средно/основно обр., правоспособност, опит
3 шмиргелисти, средно/основно обр.
2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.
5 общи работници в склад, основно/средно обр
20 работници – сглобяване на детайли за заключващи системи за автомобили, средно обр.
10 опаковачи на метални тръби и профили, средно обр.
2 технически ръководители - в строителството, средно обр., опит
5 кофражисти, 5 арматуристи, 10 общи работници, средно/основно обр., опит, строителни обекти в Русе
20 локомотивни машинисти, средно обр., предлага се обучение
1 хигиенист, средно обр.
4 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр., едното място е за гр.Мартен
5 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
1 чистач производствени помещения, основно/начално обр
10 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.
4 санитари – социално заведение, средно/основно обр
30 шивачи, 10 кроячи – обувно производство, средно/основно обр., опит в обувно/кожено/шевно производство
3 ръчни работници, производство на домашни чехли, без изискване за обр., за гр.Две могили
1 гладач – чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
2 работници плетачна машина, средно/основно обр., предлага се обучение
1 работник ръчно изработване на кожени изделия и аксесоари, без изискване за обр.
1 шивач на специална машина за поставяне на копчета, илици и ифилетки, средно/основно обр., за обучение
1 оператор на автомат за копчета, средно/основно обр
3 ръчници – шевно производство кожени изделия, без изискване за обр. и стаж
2 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит
2 окачествители, шевно производство, средно обр., 1 година опит
1 моделиер на облекла, средно професионално обр., 1 година стаж
2 технолози в шевно производство, средно обр., 1 година опит
5 шивачи на чорапи, средно/основно обр.
4 машинни оператори – етикетиране на чорапи, средно обр., компютърни умения
3 супервайзори производство – на чорапи, висше/средно обр., компютърни умения
4 кърпачи на чорапи, основно обр.
10 сортировачи на чорапи, средно/основно обр.
1 окачествител на платове, шевно производство, средно обр., подходящо за мъж
2 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.
12 кроячи, средно/основно обр., опит, едното място е за гр.Мартен
24 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
107 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика
1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
1 диагностик МПС, средно обр. - техническо
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 счетоводител, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг
2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.
3 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 електромонтьори, основно/средно обр.
17 продавачи консултанти, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 начален учител, висше обр. - НУПЧЕ /за с.Полско Косово/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 учител по английски език, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 главен юрисконсулт, висше обр., право /за гр.Борово/
2 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно обр. /за гр.Бяла/
5 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

10 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр., за гр.Глоджево
1 машинен оператор, преса за гладене, без изискване за обр., за гр.Глоджево

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове