31.08.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 31 август

Обявени свободни работни места в област Русе
към 31 август 2018 г.

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 продавач в бюфет в училище, средно обр.
1 учител по изобразително изкуство, гимназиален етап
1 учител по информатика, прогимназиален етап
1 учител по биология гимназиален етап
1 учител по математика, гимназиален етап
2 учители по български език и литература, прогимназиален етап
1 образователен медиатор в основно училище, висше обр., стаж
1 учител ЦДО, начален етап, НУП
1 логопед, прогимназиален етап, стаж
1 учител по информационни технологии и технологии на предприемачеството, гимназиален етап, 10 години стаж
1 лектор по география и икономика, гимназиален етап, стаж
1 лектор по музика, гимназиален етап, стаж
1 лектор по философия, етика и право, гимназиален етап, стаж
1 лектор по български език и литература, гимназиален етап, стаж
2 лектори по изобразително изкуство, гимназиален етап
1 лектор по биология и здравно образование, гимназиален етап, стаж
1 касиер домакин в училище, средно икономическо обр., компютърни умения, 5 години стаж
4 учители ЦДО, прогимназиален етап, математика/информатика
2 учители ЦДО, начален етап, НУПЧЕ – английски език
1 учител по ресторантьорство и география
1 учител/старши учител по физическо възпитание и спорт, гимназиален етап
1 учител/старши учител по български език и литература, гимназиален етап
1 учител/старши учител по икономически дисциплини, гимназиален етап
1 учител/старши учител по физика и химия, гимназиален етап
1 учител по математика, информатика и информационни технологии, стаж
1 учител и 1 старши учител по музика в детска градина
1 психолог в училище, 1 година стаж
1 учител по английски език, прогимназиален етап
2 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр.
1 ръководител на направление информационни и комуникационни технологии, компютърни умения
1 учител по физическо възпитание и спорт, гимназиален етап – по заместване
1 учител по история и география, гимназиален етап, компютърни умения
1 ръководител направление информатика и компютърни технологии в училище, висше обр. – педагогика на обучението по математика и информатика, компютърни умения
1 учител по математика и физика, прогимназиален етап
2 учители начален етап, компютърни умения, опит
2 учители по музика, прогимназиален етап
1 медицинска сестра в детска градина
1 учител теоретично обучение, строително инженерство
1 учител практическо обучение, строително ивнженерство
1 лектор по немски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 учител по история и цивилизации, гимназиален етап, компютърни умения, 1 година стаж
1 учител по български език и литература, гимназиален етап, компютърни умения, 1 година стаж
1 учител по икономика, гимназиален етап, счетоводство и контрол, компютърни умения, 3 години стаж
1 учител теоретично обучение, геодезия, компютърни умения
1 възпитател, гимназиален етап, математика/българска филология, компютърни умения, 5 години стаж
6 учители по физическо възпитание и спорт, гимназиален етап
1 хигиенист в училище, средно/основно обр.
2 учители по математика и информатика, компютърни умения
2 детски учители в частна детска градина, стажът е предимство
1 учител в детска градина, компютърни умения, 3 години стаж, за с.Тетово
3 учители по английски език, гимназиален етап
2 хигиенисти в детска градина, средно обр
2 детегледачи в детска градина, средно обр.
4 учители в детска градина, едното място е за гр.Мартен
2 шофьори на училищен автобус, средно професионално обр., кат.Д, едното място е за с.Николово

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово
1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода
3 електромеханик, средно професионално обр., ІІІ-ІV група по електробезопасност, опит
1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
8 продавачи консултанти в магазин за цигари и пакетирани стоки, средно обр.
1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит
1 портиер в социално заведение, правоспособност за огняр, средно обр.
1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит
3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит
1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
8 медицински сестри, висше обр. по специалността, подходящо за младежи до 29 години, майки с деца до петгодишна възраст и хора с намалена работоспособност – с ТЕЛК (работа по проекта „Създаване на социално предприятие в „КОЦ-Русе” ЕООД”  по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
4 административни секретари, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, подходящо за младежи до 29 години, майки с деца до петгодишна възраст и хора с намалена работоспособност – с ТЕЛК (работа по проекта „Създаване на социално предприятие в „КОЦ-Русе” ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
4 газорезчици, 4 шлосери, 4 борвергисти, 10 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр.
4 общи работници, машиностроене, средно обр.
2 кранисти – мостови и козлови кранове до 40 тона, средно обр., правоспособност
1 психолог, кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие, висше обр. по специалността
2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.
5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит
2 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност
4 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.
2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит
1 мениджър отдел, производство на части за автомобили, висше/средно професионално обр., опит
3 електромеханици, производство на части за автомобили, средно професионално обр., трета квалификационна степен електромонтьор, опит
4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит
10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит
2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит
1 продавач на млечни продукти, средно обр.
1 общ работник в болнично заведение, основно обр.
1 социален работник в защитено жилище, висше обр. – социални дейности/социална педагогика, компютърни умения
1 строителен техник, средно професионално обр.
1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. – фелдшер/акушерка
10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение
5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна
1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит
4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.
2 мебелисти монтажници – корпусна мебел, средно обр., шофьор кат.В/С
5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.
5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността
1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит
1 монтьор поддръжка на инсталации и оборудване – медицински газови съоръжения, средно професионално обр.
1 шлосер монтьор поддръжка на машини и съоръжения, средно професионално обр.
1 оператор на автоклав (обезвреждане на опасни болнични отпадъци), основно обр.
4 техници механици на шлайф машина, висше/средно техническо обр., компютърни умения
1 технически сътрудник, общ работник, средно обр., шофьор кат.В
1 кредитен специалист в банка, средно обр., гъвкаво работно време
30 работници, сглобяване на детайли за заключващи механизми - за автомобилостроенето, средно обр.
1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.
5 ресторантски работници в заведенията Макдоналдс, средно обр., за к.к.Слънчев бряг и Златни пясъци
10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.
2 счетоводители, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
1 експерт маркетинг, висше обр., компютърни умения
1 управител на фирма за кетъринг, висше обр., компютърни умения, шафьор кат.В
6 художници декоратори, висше/средно обр.
9 помощник-готвачи, средно/основно обр.
1 карвинг декоратор, средно обр.
1 главен сервитьор, средно обр.
1 сладкар, средно обр., стаж
1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.
3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.
1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.
1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.
2 манитуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.
1 механик автомонтьор, 1 шлосер – ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно професионално обр., 1 година опит
1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит
1 рецепционист в хотел, средно обр. /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
2 докери, в производство, основно обр.
1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.
4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.
2 секционни майстори, чорапно производство, средно обр., опит
1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.
6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 монтьор ремонт на машини и оборудване, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово
1 зареждач, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово
2 хигиенисти – заетост 2 часа седмично, без изискване за заемане
7 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.
2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност
1 огняр – котел на нафта, средно обр., правоспособност
5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.
2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.
1 шивач на изделия от текстил – на 4 часа, средно/висше обр., стаж, за лице с намалена трудоспособност
1 оперативен счетоводител, средно/висше обр, икономическо
20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
1 технически секретар, висше/средно обр., английски език, компютърни умения
1 контрольор на рекламни дейности, средно обр., почасова работа, на граждански договор
1 главен специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, опит, за с.Иваново
1 специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, за с.Иваново
1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., компютърни умения, за с.Иваново
1 старши специалист касиер, средно икономическо обр., компютърни умения, стаж, за с.Иваново
5 детегледачи – защитено жилище, основно обр.
1 физик, медицинска радиологична физика, висше обр
1 социален работник – приемна грижа, средно обр., 3 години професионален опит (работа по проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
1 шофьор международни превози, средно обр., кат. С+Е, опит, релация България-Румъния-Гърция
1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария
4 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д
6 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С, за с.Тетово
2 охранители НВО, средно/основно обр
4 охранители – въоръжена охрана, средно обр., притежаването на разрешително е предимство, фирмата организира обучение
2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност за котел на газ
5 касиери, 1 обслужващ бензиностанция, средно обр., компютърни умения, част от местата са подходящи и за студенти
3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите
2 касиери, 3 продавачи консултанти, 2 складови работници, 2 пекари - за търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
1 продавач консултант на промишлени стоки и домашни потреби, средно обр., опит
47 служители в магазини от търговски вериги за хранителни стоки, средно обр., опитът е предимство
1 помощник-готвач – столово хранене, за социално заведение, средно обр.
9 помощник-сладкари, средно/основно професионално обр., опит
6 готвачи, средно професионално/основно обр., опит
2 готвачи – столово хранене, 2 миячи, 2 продавачи – в заведение за бързо хранене, средно/основно обр., предлага се и почасова работа
2 майстори на тестени изделия и закуски, средно/основно обр
16 сервитьори, средно/основно обр
1 барман сервитьор, средно обр
1 барман, средно обр.
3 помощник-хлебари –  средно обр., минимален опит
2 бармани сервитьори, 2 готвачи, средно/основно обр., за с.Червена вода
1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр., стаж
1 барман – столово хранене, средно обр.
1 мияч/ка  в заведение, осн обр
6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.
5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
8 монтажници на ел.елементи средно проф./общо обр., подходящо за жени
5 докери в склад, средно/по-ниско обр.
5 опаковачи, мебелно производство, основно обр., може и без опит
3 помощник-оператори, 4 оператори – пробивни машини, мебелно производство, средно/основно обр.
3 помощник-оператори, 9 оператори – праволинейно кантиращи машини, мебелно производство, средно/ основно обр.
5 шлайфисти в мебелно производство, основно/средно обр
5 общи работници – мебелно производство, средно/основно обр.
9 складови работници, средно/основно обр.
2 специалисти качество в производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения
20 машинни оператори средно/основно обр., позициите са за автомобилната промишленост
2 организатор производство, 2 технолози, висше техническо обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост
1 инженер по поддръжка на повдигащи съоръжения, висше техническо обр., за автомобилната промишленост
5 мехатроници,  4 шлосери матричари, средно техническо обр., позициите са за автомобилната промишленост
4 склададжии, средно обр., английски език, компютърни умения, позициите са за автомобилната промишленост
1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж
2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
10 общи работници и 6 пакетировачи, производство на хлебна мая, средно или по-ниско обр.
1 механик, производство на хлебна мая, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години стаж
2 оператори на машина за лазерен разкрой, 2 оператори на машина за изработка на фаски, 2 бластьори, 3 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваряването
2 механици за поддръжка на машини и оборудване, висше/средно техническо обр., опит   
3 заварчици, средно проф. обр., опит
2 механици фина механика, средно обр, опит
10 машинни оператори – производство на санитарна керамика, средно обр.
1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност
1 строителен работник – поддръжка на сгради, средно/основно обр., опит
2 настройчици на преси, висше/средно техническо обр.
2 машинни оператори – производство на инструменти, средно техническо обр.
10 комплектовачи, 10 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
2 пълначи пакетировачи, 3 работници – в кариера, средно/основно обр., за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Тетово
3 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово
5 електротехници в строителството, средно професионално обр
2 зидари, средно/основно обр., за с.Табачка
1 полевъден работник, средно/основно обр., познания за земеделска техника, за с.Семерджиево
1 ръководител производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит
1 ръководител на звено за ремонт и поддръжка, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит
4 инженери конструктори, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство
1 фрезист, 5 стругари, средно професионално обр., опит
1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр
1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит
2 общи работници – монтаж и демонтаж на сцени и рекламни пана, средно/основно обр.
5 зареждачи – металообработване, основно обр.
2 дърводелци – изработване на врати, средно професионално обр./опит, шофьори кат.В
10 работници – мебелно производство, без изискване за обр
5 общи работници в леярна, средно/основно обр.
1 кранист – кулокран, средно обр., правоспособност, опит
5 оператори – производство на сухи строителни смеси, средно обр., технически познания, опитът е предимство
1 общ работник изграждане ВиК инсталации, средно/основно обр.
1 проектант ВиК, висше инженерно-строително обр., компютърни умения, работа с AutoCAD
4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово
1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово
5 заварчици, основно/средно техническо обр., опит
20 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, основно обр., подходящо за жени
1 общ работник в склад метали, средно/основно обр.
1 монтажник на метални парапети и врати, средно обр., технически умения
1 общ работник, производство на стиропласт, средно/по-ниско обр., за гр.Ветово
2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.
2 хигиенисти, средно обр.
5 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр., едното място е за гр.Мартен
6 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
2 чистачи производствени помещения, основно/начално обр
9 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.
1 складов работник, материали шевно производство, средно обр, компютърни умения
3 ръчни работници, производство на домашни чехли, без изискване за обр., за гр.Две могили
1 гладач – чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
11 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
1 шивач на специална машина за поставяне на копчета, илици и ифилетки, средно/основно обр., за обучение
1 оператор на автомат за копчета, средно/основно обр
2 окачествители, шевно производство, средно обр., 1 година опит
1 моделиер на облекла, средно професионално обр., 1 година стаж
2 технолози в шевно производство, средно обр., 1 година опит
1 окачествител на платове, шевно производство, средно обр., подходящо за мъж
3 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.
12 кроячи, средно/основно обр., опит, едното място е за гр.Мартен
24 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
121 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика
1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
1 диагностик МПС, средно обр. - техническо
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 счетоводител, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг
2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.
3 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 електромонтьори, основно/средно обр.
17 продавачи консултанти, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1 учител по БЕЛ, висше филологическо обр. /за с.Караманово/
2 учители начален етап на основното образование, висше обр. /за с.Долна Студена/
1 учител по биология, химия и география, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/
1 учител по математика, физика, физическо възпитание, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/
1 учител по музика, изобразително изкуство, технологии, прогимназиален етап, висше обр. /за с.Долна Студена/
1 учител по история, висше обр. /за с.Новград/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Новград/
1 старши учител, начален етап на основно образование, висше обр. /за с.Новград/
1 готвач, средно обр. /за с.Кацелово/
1 чистач, основно обр. /за с.Кацелово/
2 учители в детска градина, висше обр. /за с.Кацелово/
1 перач, средно обр. /за гр.Две могили/
1 помощник-възпитател, средно обр. /за гр.Две могили/
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП /за с.Караманово/
1 анализатор, лаборатория, средно обр. /за гр.Борово/
1 машинен оператор, силузи, средно обр. - електротехника /за гр.Борово/
1 учител в детска градина, висше обр. -  ПУП /за гр.Борово/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
1 начален учител, висше обр. - НУПЧЕ /за с.Полско Косово/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 учител по английски език, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 главен юрисконсулт, висше обр., право /за гр.Борово/
2 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно обр. /за гр.Бяла/
5 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител теоретично обучение - минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми, висше обр., за гр.Ветово
1 учител методик - минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми, висше обр., на 4 часа, за гр.Ветово
1 учител теоретично обучение - химични продукти и технологии, висше обр., за гр.Ветово
10 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр., за гр.Глоджево
1 машинен оператор, преса за гладене, без изискване за обр., за гр.Глоджево

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове