04.10.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 4 октомври

Обявени свободни работни места в област Русе


Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 огняр – котел на газ, в детска градина, средно обр., правоспособност
1 старши учител по български език и литература
1 педагогически съветник в училище, социална педагогика и психология, 1 година опит
1 домакин в детска градина, средно професионално обр., компютърни умения, 10 години стаж
1 готвач в училище, средно професионално обр.
1 заместник директор по учебно-производствената дейност, висше обр. – немска филология, учителска правоспособност, компютърни умения, 3 години стаж
1 чистач в училище, средно обр.
1 медицинска сестра в детска градина, за с.Красен

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 счетоводител, висше/средно икономическо обр., английски/немски език, компютърни умения
1 склададжия, средно обр., английски/немски език, компютърни умения
3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.
1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
1 работник в кухня, средно/основно обр.
1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения
4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.
2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения
4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения
15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.
2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения
4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.
1 мотокарист, средно/основно обр., правоспособност
5 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.
5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.
5 касиери, 5 продавачи консултанти - търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
1 специалист, административни дейности, средно обр.
2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
3 гладачи, без изискване за обр., опит
2 кроячи, средно обр., опит
10 шивачи, без изискване за обр., опит
2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит
2 боргвергисти, средно техническо обр.
3 общи работници в промишлеността, средно обр.
3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.
2 шлосери, средно техническо обр.
2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация
8 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр., фрезист/радиалчик
3 стругари, средно техническо обр.
30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения
10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
3 механици на плетачни машини, средно техн обр.
1 рецепционист, висше/средно обр., английски език
1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.
28 обслужващи магазин, средно обр., опит в търговията – предимство
6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения
5 сервитьори, средно обр.
10 шивачи, без изискване за обр.
10 шлосери, производство на метални изделия, средно техническо обр.
9 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация
10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово
1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово
1 инженер конструктор, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство
4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, опит
5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.
3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа
1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/
1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения
1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения
10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство
1 специалист обработка на данни - за автомобилната индустрия, висше обр. – компютърни технологии/ информационни технологии, английски език
2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В
1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С
3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения
20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.
1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност
1 помощник-хлебар, средно обр.
35 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз
2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация
2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.
1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ
10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.
2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.
2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.
1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В
1 пицар, средно/основно обр.
3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С
2 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит
4 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.
2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.
3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит
3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.
1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.
2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.
2 общи работници поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.
4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.
1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В
1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово
1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода
1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит
1 портиер в социално заведение, правоспособност за огняр, средно обр.
1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит
3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит
1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.
5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит
2 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност
4 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.
2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит
4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит
10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит
2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. – фелдшер/акушерка
10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение
5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна
1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит
4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.
2 мебелисти монтажници – корпусна мебел, средно обр., шофьор кат.В/С
5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.
5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността
1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит
1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.
10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.
3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.
1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.
1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.
2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.
1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит
2 докери, в производство, основно обр.
1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.
4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.
1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.
6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
5 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.
2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност
5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.
2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.
1 шофьор международни превози, средно обр., кат. С+Е, опит, релация България-Румъния-Гърция
1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария
3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д
6 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В
2 шофьори на товарен автомобил, средно обр., кат.С, едното място е за с.Тетово
1 охранител НВО, средно/основно обр
1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.
3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите
6 готвачи, средно професионално/основно обр., опит
10 сервитьори, средно/основно обр
1 барман сервитьор, средно обр
2 бармани, средно обр.
1 мияч/ка  в заведение, осн обр
6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.
5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
8 монтажници на ел.елементи средно проф./общо обр., подходящо за жени
1 докер в склад, средно/по-ниско обр.
5 шлайфисти в мебелно производство, основно/средно обр
4 складови работници, средно/основно обр.
1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж
2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж, позициите са за производство на хлебна мая
10 общи работници и 6 пакетировачи, производство на хлебна мая, средно или по-ниско обр.
1 механик, производство на хлебна мая, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години стаж
2 оператори на машина за лазерен разкрой, 2 оператори на машина за изработка на фаски, 2 бластьори, 3 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваряването
2 механици за поддръжка на машини и оборудване, висше/средно техническо обр., опит   
3 заварчици, средно проф. обр., опит
2 механици фина механика, средно обр, опит
1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност
2 пълначи пакетировачи, 3 работници – в кариера, средно/основно обр., за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Басарбово
2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Тетово
1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит
10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.
2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.
2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр.
6 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
9 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.
9 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
35 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика
1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
1 машинен инженер, висше обр. - техническо
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
2 счетоводители, висше обр. - икономическо
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
1 диагностик МПС, средно обр. - техническо
1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
1 счетоводител, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг
2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност
1 педагог, висше обр. - педагогика
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.
1 работник в строителството, основно/средно обр.
1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.
3 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 електромонтьори, основно/средно обр.
17 продавачи консултанти, средно обр.
2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/
1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/
1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/
1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/
1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/
1 анализатор, лаборатория, средно обр. /за гр.Борово/
1 машинен оператор, силузи, средно обр. - електротехника /за гр.Борово/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/
1 главен юрисконсулт, висше обр., право /за гр.Борово/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
«  Обратно към всички текстове