12.01.2018  » Работна среща с директорите на училища


По инициатива на Областна администрация Русе, Регионалното управление на образованието и Община Русе ще се проведе работна среща с директорите на училищата, извършващи професионално образование и обучение и представители на различните браншове от бизнеса в региона. Началото е от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе. Целта на инициативата е да бъде обсъдена готовността на заинтересованите страни в процеса на подготовка и реализирането на кадри, които да отговарят на потребностите на пазара на труда, както и да се набележат мерки за привличането на ученици, които да продължат своето последващо образование в професионалните ни училища.

 АРЕНА

«  Обратно към новините