13.02.2018  » От днес плащаме местни данъци и в пощите


От днес, 13 февруари, съгласно сключения договор между Община Русе и Български пощи ЕАД, могат да се плащат задълженията по местни данъци и такси във всички пощенски клонове на територията на страната. Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто, припомнят от Дирекция „Местни данъци и такси“.

За 2018 г. заплащането на данъци започна на 11 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. Котовск№1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

От дирекцията уведомяват, че районните каси, които са собственост на Информационно обслужване АД, с което Община Русе имаше сключен договор за събиране на местни данъци и такси са затворени, тъй като през месец декември 2017 г. Информационно обслужване АД прекрати договора.

АРЕНА
«  Обратно към новините