16.04.2018  » Информационен ден за малки културни проектиИнформационен ден ще има днес по повод обявения конкурс за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе. Началото е от 11.00 часа в зала „Култура“, ул. „Цариброд“ 3. Очакват се проекти в  две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата и малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата.

Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение в направление международни фестивали е 12 000 лева, а в направление малки творчески проекти – 3 000 лева. Краен срок за представяне на документите за участие - 11 май 2018 година, в деловодството на Община Русе. Тел. за контакти: 082 506 512, 082 506 506

Приемат се проектни предложения в следните тематични области:

Изпълнителски изкуства (театър, музика, танц);

Съвременни визуални изкуства, архитектура и дизайн;

Литература;

Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;

Мобилност на артисти и продукции и международен културен обмен;

Резидентни проекти, свързани с творчески престой;

Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;

Изследване и социализация на културното наследство;

Развитие на алтернативни пространства за култура;

Популяризиране на Русе като значим културен център.

АРЕНА

«  Обратно към новините