16.04.2018  » Привличат туристи към рибарски общности по Дунава


Нова инициатива в подкрепа на съвместния икономически просперитет  на трансграничния регион между България и Румъния започва Българо-румънската търговско-промишлена палата, която ще привлече туристи към 10 неизследвани и малко познати рибарски общности от двете страни на река Дунав.

За да стане това възможно, ще бъдат осъществени множество инициативи, част от които уникални за региона, в рамките на проект „Мемофиш“, подкрепен от Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020. За първи път ще бъде изследвано наследството на рибарските общности в двете държави по специална методология и изпълнение, чийто резултат ще бъде достъпна за всички огромна база данни с дигитализирани обекти – принос към работата и на изследователите на културното наследство, и на туристическия бранш.

Уникални по рода си ще бъдат и новите туристически продукти в рамките на проекта, защото те ще включват едновременно обекти от рибарски селища в Румъния и България и в същото време ще бъдат разработени в разнообразни варианти за различни групи – семейства, младежи, организирани туристи.

На политическо ниво дейностите ще бъдат подкрепени от нови документи за регионално развитие в трансграничната зона, които осигуряват икономическа полза,  основана на алтернативен  туризъм, съчетаващ опознаване на рибарските традиции с опазване на екологичното равновесие край река Дунав.

Партньори на БРТПП в изпълнението на проекта са Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“.

АРЕНА«  Обратно към новините