16.04.2018  » Процес, производство и уъркшоп за отворените врати в АС

Симулативен процес, открити съдебни производства, образователна правна работилница, срещи и разговори с ученици, студенти, преподаватели, медии и гости. Това бяха част от акцентите в организираната от Административен съд – Русе информационна кампания „Ден на отворените врати“. Инициативата привлече интереса и на представители на съсловни и младежки неправителствени организации.

Председателят на съда Диан Василев запозна присъстващите с особеностите на административното правораздаване. Беше демонстриран начинът за разпределяне на постъпилите в съда дела. Съдия Василев реално въведе ученици в процедурата по разпределянето на делата.

Отворените врати продължиха с посещения в съдебните зали, срещи и разговори със съдебни служители, а съдия Вилиана Върбанова представи на гостите акценти от вътрешноорганизационната дейност на институцията и правилата за посещение и поведение в съда.

Последва симулативен процес, разигран от студенти втори курс на специалността „Право” на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Казусът бе свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление.

За първи път в Деня на отворените врати бе организирана образователна правна работилница (workshop) „Съдебно кафене“ с ученици на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. На ротационен принцип в дискусионен формат три екипа десетокласници изследваха, анализираха и представяха своите решения по три теми: „Принципи на административния процес“, „Структура на съдебната система“ и „Правни казуси“. Фасилитатор на срещата бе съдия Елга Цонева.

АРЕНА


«  Обратно към новините