13.06.2018  » Съдът намали глобата на Монтюпе от 300 000 на 100 000 лева


Административният съд в Русе намали от 300 000 на 100 000 лева санкцията на завода за автомобилни части „Монтюпе“ в града, наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Делото е било образувано по жалба на компанията срещу решение на Районния съд в Русе, с което е потвърдено наказателно постановление на директора на РИОСВ в града. Решението на Административния съд е окончателно.

Според Административния съд възражението на жалбоподателя за явна несправедливост на наложената санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно.
Касационният съдебен състав намира, че при обсъждане размера на санкцията въззивният съд не е съобразил безспорно установени факти, имащи характер на смекчаващи обстоятелства.

В конкретния случай - постъпил е сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието, т. е. става дума за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии в сравнение със сходни случаи, предмет на разглеждане по други наказателно-административни дела между същите страни.

Съдът приема, че смекчаващи са и обстоятелствата за предприети от жалбоподателя действия, свързани с депозирано искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда.

Според съда наложените санкции на дружеството в предходни случаи на нарушаване на екологичното законодателство оказват целения от законодателя предупредителен и възпитателен ефект. Ето защо касационният състав приема, че наложената от наказващия орган глоба следва да бъде намалена до размер под средния и над законоустановения минимум.
АРЕНА

«  Обратно към новините