14.06.2018  » На среща обсъждат опазването на пчелите в района


Редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група ще се поведе днес от 10.00 часа в сградата на Община Ценово. Акцент по време на заседанието ще бъде поставен върху предизвикателствата пред опрашването на трайните насаждения и опазването на пчелите.

В програмата е предвидена и практическа част, която включва посещение на подобни терени. Срещата ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе и председател на групата Свилен Иванов. Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Община Ценово и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

АРЕНА

«  Обратно към новините