10.07.2018  » Нови правила за изрядните клиенти на Топлофикация

Нови условия за участие в програмата „Изряден клиент“ на „Топлофикация“ Русе влизат в сила от юли и са поместени на сайта на компанията. Промените се отнасят до ползването на битово гореща вода.

Изрядният клиент” се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер на 12,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.

Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12 лева с ДДС,
„Изрядният клиент” заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12 лева с ДДС.

При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12 лева с ДДС, „Изрядният клиент” заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.

За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.

ПЪЛНИЯТ РЕГЛАМЕНТ НА ПРОГРАМАТА

АРЕНА

«  Обратно към новините