10.07.2018  » 1300 записани след първо класиране в РУ Ангел Кънчев


Приключи първото класиране в Русенския университет, записаните студенти до момента са общо 1300 по 50 бакалавърски специалности, съобщи ректорът чл. кор. проф. Христо Белоев. „Движим се в рамките на традиционния наплив по това време, имайки предвид демографската криза и броя на завършващите“, коментира ректорът.

Традиционно силните специалности са Компютърни системи и технологии, Транспортна техника и технологии и Управление на транспорта. Има интерес и към новата специалност, която е за първа година – Софтуерно инженерство. От останалите специалности най-бързо се заемат местата за медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти и социални дейности. Традиционно интерес предизвикват начална и предучилищна педагогика, и правото.

От трите филиала на Русенския университет най-бързо са заети местата във Видин. Там има над 120 записани студенти, в останалите два - Разград и Силистра по около 40 първокурсници. Очакванията са след Второто класиране още 20 души да се запишат във всеки един филиал и да бъде достигната сегашната квота от около 60 души на година.

Продължава записването и на собствено финансиране, освен държавната поръчка – Бизнес и мениджмънт и две специалности в направление Национална сигурност.

АРЕНА

«  Обратно към новините