12.07.2018  » Продължава делото на Математическата срещу план приема


Днес в Административния съд продължава делото заведено по жалба на директора на математическата гимназия "Баба Тонка" Митко Кунчев срещу заповед на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. С нея се съкращава броят на паралелките за прием след 7 клас от 5 на 4. На предишното заседание директорите на 14 професионални училища и гимназии в Русе и областта подкрепиха държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в областта. От 9.30 часа трябва да стане ясно дали началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, е имала правомощия като временно изпълняваща длъжността, да разпише план-приема. Бе изискана и справка за броя на приетите деца в училищата, след първо класиране, съобразно утвърдените паралелки на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. в областта.

АРЕНА

«  Обратно към новините