11.10.2018  » Проектът Страдание и Спасение на световен форум

Проектът „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ на сдружение „Европейски пространства“ е представен в програмата на международен музеен форум в град Тарту, Естония.

В Националния музей на Естония се провежда 51-ата годишна конференция на Международния комитет за музеи и колекции по етнография (ICME) към Международния съвет на музеите (ICOM). В програмата на конференцията - със специални постери - участват двама русенски представители: директорът на Регионалния исторически музей – Русе проф. Николай Ненов и докторант Искрен Великов.

Темата на форума е Преосмислянето на Музея в Глобалната съвременност / Re-imagining the Museum in the Global Contemporary

Проектът „Страдание и спасение“ е бил представен като пример за огласяване на историите на еврейските общности от първо лице единствено число, от името на самите герои на историите.

Русенският музей работи с много партньори в полето на етнологията и съхраняването на местната Памет, за осветляване на трудни и неудобни понякога теми от близкото и по-далечното минало. 

Събирането на памет за Миналото чрез съвременни дигитални технологии, с фокус върху нематериалното наследство и неговото дигитализиране са част от усилията на сдружение „Европейски пространства“. Основни партньори в този процес са музеите, разбирани като агенти на Миналото и Промяната и като съвременни медии в обществото.

АРЕНА 

«  Обратно към новините