11.01.2019  » Русе остава лидер по интернет потребление в региона


Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район по потребление на интернет, показва изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2018 година.

Данните показват, че 71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан спад от 1.1 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната, но пък на първо място в северния регион, като изпреварва Велико Търново, Габрово, Разград и Търговище.

През 2018 г. в област Русе 61.7 % от лицата в на възраст между 16 и 74 навършени години, използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 63.7%, при 59.5% за мъжете.

В област Русе 92.7% от редовно използващите интернет са с висше образование. Интернет ползвателите със средно образование за областта са 60.4%, а тези с основно или по-ниско образование са 31.8%.

Делът на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 15.5 % при 22.2 % средно за страната. В рамките на Северен централен район област Русе се нарежда на първо място и по този показател.

АРЕНА«  Обратно към новините