14.03.2019  » Седмица на речевото развитие на децата


Логопедични центрове „Медика“ посвещават последната седмица на месец март на речевото развитие на децата от 4 до 7-годишна възраст. Умението им точно и правилно да употребяват думите не се отнася само до механичното и фонетично овладяване, а до възможността да осмислят съдържанието на всяка една дума.

Нарушенията в речевото развитие в ранна възраст могат да доведат до сериозни последици. Това произтича от факта, че всички психични процеси са силно свързани с натрупания активен и пасивен речников запас. Овладяването на определен брой думи играе важна роля във формирането на мисленето и общуването при хората.

Речникът на децата трябва да се обогатява с цел подобряване на изразителността, образността и емоционалността при комуникиране. За тази цел трябва да се търсят подходящи форми и методи на работа.

За диагностициране на проблеми в речевото развитие на детето може да се обърнете към Логопедични центрове „Медика“. Прегледите са платени и стават с предварително записване на тел. 0887 676 752 – логопед – Силвия Пасева.

АРЕНА

«  Обратно към новините