15.05.2019  » Global Village представи дейността си в РУ


Международната дейност на катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и физика" към Русенския университет е била представена на ежегодния семинар "Global Village". По време на форума са били представени научната и международна дейност на катедрата. Обсъдено е било и отражението върху качеството на учебния процес и на преподавателската работа. По думите на ръководителя й проф. д-р Антоанета Добрева катедрата е свързана с повече от 17 университета от различни европейски държави.

АРЕНА

«  Обратно към новините