21.05.2019  » Експерти обсъждат в Тутракан мобилността в туризма


Експерти от четири общини – Русе, Силистра, Тутракан и Свищов – се събират на работна среща в Тутракан днес и утре, за да обсъдят резултатите от създаването на дунавската перла Регион Русе като дестинация, прилагаща концепцията за устойчивата мобилност в туризма.

Обект на обсъждане ще бъдат и перспективите за развитие и новите  партньорства, които осигурява включването в мрежата „Трансданюб перли“, учредена от 15-те партньори от 9 дунавски страни, участници в едноименния проект. Като член на мрежата дунавската перла Регион Русе, обхващаща четирите общини, насърчава устойчивата туристическа мобилност в региона чрез намаляване на употребата на автомобили.

Мрежата на дунавските перли вече започна активни промоционални действия чрез издания, презентации на форуми и кампании в социалните мрежи, за да осигури по-голяма публичност на дестинациите и да привлече интереса на посетителите и туристическите агенции. Една от темите за дискусия в Тутракан ще бъде приложението на зелените обществени поръчки в туризма и съпътстващите го отрасли.

Международният проект „Трансданюб.перли“ се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Работната среща в Тутракан се организира и провежда от българския партньор по проекта Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“.

АРЕНА

«  Обратно към новините