11.06.2019  » Административният съд отхвърли жалбата за Референдум


Административен съд – Русе отхвърли жалбата на Инициативен комитет за провеждане на референдум в община Русе срещу Заповед №4-95-00-291/11.04.2019г. на областния управител на Област Русе, с която е отказано произнасяне по същество по отправено от „Инициативен комитет за провеждане на местен референдум“ искане за провеждане на Референдум по въпроси от местно значение. Областният управител не разполага със законово уредено правомощие да разгледа по същество отправеното до него искане за насрочване на местен референдум в хипотеза като настоящата, затова и правилно е отказал издаването на искания административен акт.

Отказът да се произнесе по същество на отправеното искане е законосъобразен, съответно депозираната срещу Заповед №4-95-00-291/11.04.2019г. жалба – неоснователна.

АРЕНА«  Обратно към новините