11.07.2019  » Отчитат включването на деца в образователната система


Съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси започва от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе.

По време на заседанието ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ще бъдат обсъдени и някои насоки за работа за предстоящата учебна година и съответно планирането на действията по Механизма.

АРЕНА

«  Обратно към новините