14.01.2020  » Тундрови лебеди се появиха при преброяване на птиците

Тундрови лебеди са наблюдавани по време на среднозимното преброяване на птиците от 9 до 12 януари по поречието на река Дунав - в района на Пиргово, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Експертите на инспекцията, съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, са работили в участъка от Батин до Русе, по поречието на Дунав, и на територията на резервата "Сребърна".

В този участък на Дунав най-многобройни са били струпванията от гривяци и зеленоглави патици, каспийска чайка, белочела гъска и голям корморан. Наблюдавани са пойни и неми лебеди. В резервата "Сребърна" са наблюдавани също големи струпвания на птици от видовете "голяма белочела гъска" и "сива гъска". Най-многобройните ята са отчетени от лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Все още е рано за гнездовия период на къдроглавия пеликан. Единични екземпляри периодично пребивават на територията на резервата.

Тази година преброяването на птиците е преминало при по-добри метеорологични условия, с добра видимост. Това е позволило по-прецизно отчитане на броя и видовете водолюбиви птици за разлика от предходни години.

Резултатите от преброяването ще бъдат попълнени в електронна форма на базата данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
АРЕНА
«  Обратно към новините