16.01.2020  » 11 дни с превишения на ФПЧ във въздуха на Русе за 2020


11 дни с превишения на средноденонощната норма на фини прахови честици 10 микрона са отчетени в Русе от началото на годината. Данните са от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централната част на града.

Последните превишенията са регистрирани в 9 последователни дни след 7 януари. При норма от 50 микрограма на кубичен метър са регистрирани стойности от 52 до 145микрограма на кубичен метър. Източникът на замърсяване на атмосферния възух по този показател не е промишлен, а е отоплението в битовия сектор.

Неблагоприятните метеорологични условия през периода – безветрие и наличие на мъгли не подпомагат бързото разсейване на този замърсител.

АРЕНА

«  Обратно към новините