22.05.2020  » Все по-близо до е-гласуване на комисии и сесии


С пълно мнозинство бе прието предложението на ПП ГЕРБ за създаване на временна комисия, която да подготви промени, свързани с електронното гласуване на заседания на комисии и сесии. То бе изготвено от общинския съветник от ГЕРБ Наталия Кръстева, а съвносители са  Бедрос Пехливанян, Иван Иванов, Теодора Константинова, Митко Кунчев и Деана Тонева, Елеонора Николова.

Тази възможност ще бъде реализирана единствено при възникването на непредвидени обстоятелства, касаещи живота и здравето на присъстващите на сесиите и комисиите лица.  Преди месец предложението не бе прието, но предизвика широк дебат, който показа, че темата стои на дневен ред.

Според вносителите това ще доведе и до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Временната комисия ще се сформира, за да изготви проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе в рамките на един месец, след което дейността й ще бъде прекратена. 

АРЕНА

«  Обратно към новините