22.05.2020  » Студенти писаха есе за конкурс


Студенти от Русенския университет са участвали в конкурс за есе на тема "Християнските добродетели в живота на младия човек". Той се организира за втора година от висшето училище и от Русенската митрополия.

Победителите са били определени от жури в състав - проф. Юлиана Попова, координатор "Интеринституционални комуникации" в Русенския университет, доц. Мира Душкова - ръководител на катедра "Български език, литература и изкуство", и Огнян Узунов - представител на Русенската митрополия.

Конкурсът е част от дейностите, осъществявани в рамките на сключеното споразумение за сътрудничество между Русенския университет и Русенската митрополия, чийто координатор е проф. Юлиана Попова.
Част от есетата ще бъдат публикувани и в университетския вестник "Студентска искра".

АРЕНА

«  Обратно към новините