22.05.2020  » Двоен празник за българското училище в Атина


По случай своя патронен празник - 24 май и 140- години от установяване на Българо- гръцките дипломатически отношения, българското училище в Атина издаде сборник с българска поезия на 18 автори на гръцки език. Книгата е реализация на желанието на колектива на училището да запознае своите гръцки приятели с част от българската поезия.


Преводите са дело на настоящи и бивши възпитаници на неделното училище под редакцията на Константинос Марицас.

Сборникът се оказва твърде навременен, защото се появява и в годината на отбелязването на 140 г. от установяването на гръцко-българските дипломатически отношения, а оскъдно представената сред гръцките читатели българска художествена литература има необходимост да стане достояние на гръцката общественост.


Сборникът е разделен на три части (снимка и биография на автор, български текст на творбата и превод на гръцки език), които се оформят в завършена хронологически и исторически последователност, отразяваща литературното развитие на поезията през годините; последователност, подчинена на желанието на преводачите да представят не само един обзор на българската поезия на гръцки език, но успоредно с това да представят тази поезия като част от общия европейски литературен процес, подбирайки имена и заглавия, отразяващи европейските литературни тенденции в българското книжовно наследство. Децата, които са превели книгата са: Анита Шасова, Патрик Чуканов, Николай Георгиев, Андромахи Барди, Николета Гуджерова, Илиана Маринова, Славена Караяни, Калин Стоянов, Денис Божидар-Алексов, Иро Караника, Ванеса Кирова, Кристияна Илиева, Емилия Христова, Виолета Димитрова, Димитри Чуканов, Николай Царов, Даниел Неделчев Ивона Андонова. Редакията на книгата е на Константинос Марицас.

АРЕНА

«  Обратно към новините