Неделя, 1 Август 2021
 • Арена Радио
 • Новини
 • НА АРЕНАТА
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  16.10.2018  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА 16 октомври

  Обявени свободни работни места в област Русе
  към 16 октомври 2018 г.

  Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


  5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.
  2 касиери – търговска верига, средно обр., компютърните умения и владеенето на английски език са предимство
  2 служители – кулинарен щанд, средно обр.
  1 учител по биология и химия, прогимназиален етап, висше обр., за гр.Мартен
  1 готвач в ресторант – за обедно меню, средно обр., опит
  1 администратор – новооткриващ се магазин за стоки за бита, висше/средно обр., компютърни умения, опит
  2 касиери, 10 продавачи консултанти в новооткриващ се магазин за стоки за бита, средно обр., опитът е предимство
  1 шофьор, за магазин, средно обр., кат.В
  1 оператор на кафемашини, средно обр., шофьор кат.В
  3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.
  8 секционни майстори, чорапно производство, средно техническо обр.
  1 помощник-възпитател в детска градина – работа с деца със СОП, средно общо обр.
  7 продавачи консултанти в павилион, средно обр., опитът е предимство
  1 главен специалист администриране на данни, средно обр., компютърни умения, 2 години стаж
  1 пазач портиер, средно/основно обр.
  1 охранител НВО, средно/основно обр
  1 специалист обработване на данни, работа с SAP процеси, висше обр. – компютърни/информационни технологии, английски език
  1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, компютърни умения
  1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, опит в бюджетната сфера
  3 оператори – машина за шиене на копчета, средно/основно обр.
  1 общ работник, шевно производство, основно обр.
  1 шивач, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 55 години/
  1 манипулант, шевно производство, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
  1 складов работник, средно/основно обр., шофьор кат.В
  2 стоковеди, средно обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
  1 инженер продажби, висше обр. – автоматизация/електроника/автоматика, английски език, компютърни умения
  2 технически сътрудници, висше/средно икономическо обр., английски език, компютърни умения
  2 работници – товаро-разтоварна дейност, основно обр.
  10 зареждачи, 1 манипулант – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.
  2 машинни оператори, производство на инструменти, средно професионално обр.
  3 настройчици на преса, производство на електроинсталационни изделия, средно професионално обр., стаж
  1 стругаро-фрезист, средно обр., стаж
  1 педагогически съветник в училище, висше обр., социална педагогика и психология, 1 година опит
  1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен
  1 консултант управление по качеството, висше обр. – администрация и управление, квалификация одитор на системи за качество
  1 водопроводчик, вътрешни ВиК, средно професионално обр.
  46 общи работници/чистачи – система за сепариране на отпадъци, средно/основно обр.
  2 кантарджии отчетници, висше/средно обр.
  3 машинисти – пътно-строителни машини, средно обр., правоспособност
  2 контрольори качество – производство на метални тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
  4 работници - производство на метални тръби и профили, средно обр.
  1 счетоводител, висше/средно икономическо обр., английски/немски език, компютърни умения
  1 склададжия, средно обр., английски/немски език, компютърни умения
  3 охранители – НВО, на търговски обект, средно обр.
  1 лаборант микробиолог, висше/средно професионално обр., опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
  1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, опит, шофьорска кат.В и владеенето на чужд език предимство
  1 технически секретар – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно обр, английски език, компютърни умения
  4 шлосери матричари – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр.
  2 специалисти качество – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше/средно професионално-техническо обр., компютърни умения
  4 склададжии – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно обр., английски език, компютърни умения
  15 машинни оператори – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно/основно обр.
  2 технолози – в производство на детайли за автомобилната индустрия, висше обр. – машиностроене, английски език, компютърни умения
  4 мехатроници – в производство на детайли за автомобилната индустрия, средно професионално/общо обр.
  3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност
  2 боргвергисти, средно техническо обр.
  3 общи работници в промишлеността, средно обр.
  3 газорезчик, квалификация оксиженист, средно/основно обр.
  3 шлосери, средно техническо обр., опит
  2 кранисти - мостави и козлови кранове, основно/средно обр., квалификация
  8 машинни оператори на металорежещи машини, средно професионално обр., фрезист/радиалчик
  3 стругари, средно техническо обр.
  30 работници, сглобяване детайли в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
  15 общи работници в склад – в производство на автомобилни части, средно/основно обр.
  10 началници на смяна - в производство на автомобилни части, средно профедионално/общо обр., компютърни умения
  10 шлосери, производство на метални изделия, средно техническо обр.
  9 заварчици, производство на метални изделия, средно/основно обр., квалификация
  10 опаковачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
  20 зареждачи, производство на метални изделия средно/основно обр.
  4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово
  1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово
  1 инженер конструктор, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство
  5 общи работници в производство на изделия от картон, средно/основно обр.
  1 технически организатор, средно обр. /по чл.51 /2/ от ЗНЗ – безработни с трайни увреждания/
  1 строителен техник, работа на обекти и в офис, висше/средно обр. по специалността, компютърни умения
  1 инструктор – обучение на водачи на МПС кат.В и С, висше обр., квалификация, компютърни умения
  10 работници сглобяване на дейтайли за автомобилната индустрия, средно обр., опитът в работата с машини е предимство
  2 охранители за автопатрул, средно обр., шофьори кат.В
  1 сондьор, средно техническо обр., шофьор кат.В/С
  1 медицинска сестра – яслена група в частна детска градина, висше обр. по специалността/акушерство, компютърни умения
  10 машинни оператори в производство на хлебна мая, средно/основно обр.
  1 огняр на котел на газ, средно/основно обр., правоспособност
  34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз
  2 заварчици МИГ/МАГ и монтажници, средно/основно обр., квалификация
  2 общи работници – грубо строителство, без изискване за обр.
  1 шофьор на специален автомобил – обслужване на химически тоалетни, средно обр., кат.С/СЕ
  10 общи работници, леене и обработка на стоманени изделия, без изискване за обр.
  2 формовчици, 2 сърцари формовчици, – леене и обработка на стоманени изделия, средно/основно обр.
  2 електромонтьори, 2 монтьори на машини и оборудване, леене и обработка на стоманени изделия, средно специално/средно общо обр.
  1 мехатроник, производство на пластмасови изделия, средно техническо обр.
  2 работници, производство на пластмасови изделия, средно обр.
  1 общ работник поддръжка на сгради, основно/по-ниско обр.
  4 заварчици СО, средно професионално/по-ниско обр.
  1 търговски представител, висше обр., английски език, шофьор кат.В
  1 санитар, социално заведение, средно обр., подходящо за живеещ в с.Николово
  1 тракторист, средно обр., кат.Ткт, за с.Червена вода
  1 главен счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
  1 огняр – в социално заведение, средно обр., правоспособност, опит
  1 портиер в социално заведение, правоспособност за огняр, средно обр.
  1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит
  3 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит
  1 психолог - социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
  1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
  5 електромонтажници – полагане на ел.инсталации в сгради, средно професионално обр./опит
  2 настройчици на машини, производство на части за автомобили, средно професионално обр., опит
  4 машинни оператори, производство на части за автомобили, средно/основно обр., опит
  10 опаковачи, производство на тръби и профили, средно обр., опит
  2 шлосери, 2 стругари, производство на селскостопанска техника, средно професионално обр., опит
  1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. – фелдшер/акушерка
  10 началници на влак, средно обр., предлага се обучение
  5 маневристи, 5 стрелочници, средно обр., предлага се обучение, за гр.Варна
  1 монтажник на вентилационни системи, висше/средно техническо обр., опит
  4 работници – хидравлична преса, средно/основно обр.
  5 лекари, болнично заведение, висше медицинско обр.
  5 медицински сестри, болнично заведение, висше обр. по специалността
  1 техник на асансьорна техника, средно професионално обр., квалификация и опит
  1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр.
  10 продавачи консултанти на строителни материали, средно обр.
  1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж
  1 общ работник – сепариране на отпадъци, основно обр.
  3 сортировачи на отпадъци, без изисквания за обр.
  1 машинен оператор – балираща машина за отпадъци, средно/основно обр.
  1 настройчик на металорежещи машини, средно техническо обр.
  2 манипуланти в производство – металообработване, средно/основно обр.
  1 общ работник - ремонт и поддръжка на транспортни средства, средно/основно обр., 1 година опит
  5 докери, в производство, основно обр.
  1 чистачка във ферма, основно/по-ниско обр.
  4 продавачи на закуски и напитки – заведение за бързо хранене, средно обр.
  1 продавач консултант – електроматериали и осветителни тела, средно обр.
  6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)
  5 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно/основно обр.
  2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност
  5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.
  2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.
  1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат. С+Е, релация България-Унгария
  3 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д
  5 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В
  1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С
  3 пакетировачи опаковачи, мебелно производство, основно обр.
  10 машинни оператори, производство на мебели, средно/основно обр.
  5 оператори на циркуляр, средно/основно обр.
  10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.
  1 техник на битова техника, висше/средно техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
  6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.
  5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
  8 монтажници на ел.елементи средно проф./общо обр., подходящо за жени
  1 докер в склад, средно/по-ниско обр.
  4 складови работници, средно/основно обр.
  1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност
  1 бояджия, 1 общ работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит
  2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.
  1 готвач в училище, средно професионално обр.
  1 работник в кухня, средно/основно обр.
  1 рецепционист, висше/средно обр., английски език
  1 готвач и 1 помощник в кухня, в хотел, средно професионално/общо обр.
  6 обслужващи магазин, средно обр., опит в търговията – предимство
  6 продавачи консултанти, средно обр., компютърни умения
  3 сервитьори, средно обр.
  3 асистент-продавачи в магазин за строителни материали, средно обр.
  5 касиери, 5 продавачи консултанти - търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
  3 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр., на 4 часа
  3 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
  20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения
  1 помощник-хлебар, средно обр.
  1 шофьор, разнос на пици, средно/основно обр., кат.В
  1 пицар, средно/основно обр.
  3 продавачи консултанти – мобилен грил, средно/основно обр., кат.В/С
  3 касиери в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, опит
  2 продавачи консултанти в заведение за бързо хранене, средно обр.
  1 работник в кухня, бензиностанция, средно обр.
  3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., за кв.Долапите
  4 готвачи, средно професионално/основно обр., опит
  10 сервитьори, средно/основно обр
  1 барман сервитьор, средно обр
  1 барман, средно обр.
  1 мияч/ка  в заведение, осн обр
  2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр.
  5 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.
  5 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.
  5 ръчници, шевно производство, без изискване за обр.
  2 началници на смяна, чорапно производство, средно обр.
  10 шивачи, без изискване за обр.
  4 машинни оператори, производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство
  3 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит
  3 ръчници, производство на кожени изделия, средно/основно обр.
  2 контрольори качество, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
  3 гладачи, без изискване за обр., опит
  1 крояч, средно обр., опит
  10 шивачи, без изискване за обр., опит
  2 технолози, шивашка промишленост, средно общо обр., опит
  1 моделиер конструктор, средно професионално обр., опит
  10 опаковачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
  10 плетачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
  10 сортировачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
  3 шивачи на чорапни изделия, средно/основно обр.
  3 механици на плетачни машини, средно техн обр.
  9 работници плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение
  5 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
  57 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

  - За стажуване

  1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика
  1 специалист човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
  1 машинен инженер, висше обр. - техническо
  1 икономист, висше обр. - икономическо
  1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки
  1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление
  2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
  2 счетоводители, висше обр. - икономическо
  2 специалисти човешки ресурси, висше обр. -  управление и администрация, икономика
  2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо
  2 инженери електрончици, висше обр. - техническо
  1 диагностик МПС, средно обр. - техническо
  1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо
  2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо
  1 счетоводител, висше обр. - икономическо
  1 продавач консултант, средно обр. – икономическо
  1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление
  1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика
  2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност
  2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг
  2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност
  1 педагог, висше обр. - педагогика
  1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
  2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
  1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство
  1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
  2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
  2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език
  1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
  1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
  2 кофражисти, средно  обр. - строителство
  2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
  2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
  2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
  2 арматуристи, средно  обр. - строителство
  2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
  2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
  2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
  1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

  - За обучение по време на работа

  1 техник строителство и архитектура, средно обр.
  1 работник в строителството, основно/средно обр.
  1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.
  1 работник поддръжка, основно/средно обр.
  2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.
  3 технолози на облекло, основно/средно обр.
  2 електромонтьори, основно/средно обр.
  17 продавачи консултанти, средно обр.
  2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.
  2 продавачи консултанти, средно обр.
  1 склададжия, основно/средно обр.
  1 продавач консултант, основно/средно обр.
  1 правен секретар, средно обр.
  1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
  2 кофражисти, средно/основно обр.
  2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
  2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
  2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
  2 арматуристи, средно/основно обр.
  2 водопроводчици, средно обр.
  1 технически сътрудник, средно обр.

  Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

  1 техник механик - средно обр. /за гр.Борово/
  1 домакин в склад - средно обр. /за гр.Борово/
  10 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/
  1 общ работник, основно обр. /за гр.Бяла/
  1 сервитьор, средно обр. /за гр.Бяла/
  1 барман, средно обр. /за гр.Бяла/
  1 готвач, средно обр. /за гр.Бяла/
  1 анализатор, лаборатория, средно обр. /за гр.Борово/
  1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. /за с.Полско Косово/

  Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

  Няма обявени свободни работни места

  **За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
  «  Обратно към всички текстове


 • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »