Четвъртък, 18 Август 2022
 • Арена Радио
 • Новини
 • НА АРЕНАТА
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  02.12.2021  » БЮРО ПО ТРУДА - РАБОТНИ МЕСТА


  Обявени свободни работни места в област Русе

  към 3 декември 2021 г.


  Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/


  1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност

  11 работници- процес и 11 зареждачи в чорапено пр-во, средно/основно обр.

  1 общ работник в чорапено пр-во, основно обр.

  1 супервайзор в чорапено пр-во, висше/средно обр., комп. умения

  1 секционен майстор в чорапено пр-во, висше/средно обр., комп. умения, опит

  1 асистент във ВУЗ, висше обр.-спец. Агрохимия, англ. и руски ез., комп.умения

  1 асистент във ВУЗ, висше обр.-спец. Общо земеделие, англ. и руски ез., комп.умения

  10 апаратчици, хим.процеси, средно обр., произв.опит е предимство

  2 инженери електрончици, висше техн.обр., четвърта квал.група за ел.мрежи до 1000V е предимство, англ.ез. е предимство

  2 кранисти, средно обр., правосп.за работа с кран, опит

  2 механици поддръжка, средно/висше техн.обр.

  2 главни механици, висше техн.обр., англ.ез.-работно ниво, опит

  3 медицински сестри за работа с деца със специални нужди, висше обр.

  2 кроячи в шевно пр-во, средно обр.

  1 бригадир в шевно пр-во, средно обр.

  1 технолог в шевно пр-во, средно обр.

  4 мехатроници за автомобилна индустрия, средно/висше техн. обр., опитът е предимство

  2 инженери- роботика за автомобилна индустрия, висше обр.- Електроника, ел.техника или автоматика, роботика, техн. англ.език е предимство

  2 технолози за автомобилна индустрия, висше обр. – технология на материалите, гореща или студена обработка на метали, англ. ез., комп. умения, опитът е предимство

  1 вътрешен одитор в болнично заведение, висше икономическо образование, сертификат за одит, комп. умения

  4 машинни оператори на машина за разкрой в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.

  2 настройчици, оператори на автоматична щанцоваща машина в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.

  4 помощник- оператори на машини за опаковки от велпапе и картон, ламиниране, каширане, средно техн. обр.

  1 книговезец, основно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност

  2 складови работници, средно обр.

  2 шофьори, лекотоварен автомобил за разнос на опаковки, средно обр. , шоф. кат. В

  2 шофьори, пласьори на хляб и хлебни изделия , средно обр., шоф. кат. В

  1 изпълнител, средно обр., документ за правоспособност за работа с ниско напрежение, квал. група за безопасност при работа по ел. уредби и мрежи

  1 барман-сервитьор за втора смяна, средно обр.

  2 охранители НВО за нощни смени, средно обр.

  1 оперативен счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, опит

  1 главен специалист, средно обр., комп.умения, 2г. стаж

  1 шофьор, лекотоварен автомобил за транспорт на товари в България и Румъния, средно обр., шоф.кат. В

  10 обслужващи магазин за пром. стоки, средно обр.

  4 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр., опит

  10 опаковачи в производство на филтри, средно обр.

  13 машинни оператори в производство на филтри, средно обр.

  5 настройчици на машини в производство на филтри , средно техн. обр.

  2 началници смяна в производство на филтри, средно обр.

  3 контрольори, качество , висше/средно обр., владеене на английски език и опит в производство е предимство

  10 кредитни консултанти, средно обр., почасова заетост на граждански договор

  1 началник - смяна в хим.пр-во, висше/средно хим.обр., 3г. стаж

  5 апаратчици, 3 младши апаратчици и 6 апаратчици-разфасовка в хим.пр-во, средно обр., произв. опит е предимство

  5 апаратчици-бункеристи в хим.пр-во, средно/основно обр., произв. опит е предимство

  2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. – Електротехника/Електроника и автоматика / Автоматизация на производството, опитът е предимство

  3 шлосери-тенекеджии в хим.пр-во, средно обр., 2г. опит

  2 водачи, мотокар, средно обр., правосп. за управление на мотокар

  5 общи работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно обр.

  1 шофьор-пробовземач, средно обр., шоф. кн. кат. В, 3г. стаж

  1 работник, тоалетна, средно обр.

  3 мотокаристи в пр-во на санитарен фаянс, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар, стаж

  3 електромеханици в пр-во на санитарен фаянс, средно/висше техн. обр., четвърта квалиф. група по електробезопасност, комп. умения, стаж

  10 маш .оператори и 6 общи работници в пр-во на санитарен фаянс, средно обр.

  10 работници на тръбна линия и 10 общи работници в пр-во на изделия от метал, средно обр.

  1 чистач в детска градина, средно обр.

  4 контрольори качество в шевно пр-во, средно обр., опит

  40 машинни оператори кроене в в шевно пр-во, средно обр., опит

  1 монтьор на силови ел. надземни кабели, средно обр., св-во за правоспособност за упражняване на професията, 1г. стаж, мястото е за с.Иваново

  3 дограмаджии и 4 монтажници на Al и PVC дограма, средно обр., опит

  5 мебелисти-монтажници на мебели от плоскости, средно обр., опит

  1 логопед в соц. услуга, висше по специалността

  3 електромеханици в мебелно пр-во, средно обр. с електро-техн. насоченост, английски / немски ез. – предимство, комп. умения, шоф. кн. кат. В

  5 мотокаристи в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност за упр-ние

  1 биолог за болнично заведение, висше обр.- Биология и микробиология

  5 лекари, висше обр.-медицина

  5 акушерки, висше обр.по специалността

  1 хигиенисти в шевно пр-во, средно обр.

  1 моделиер-конструктор, облекла, висше/ средно обр., опит

  1 асансьорен техник, средно ел. техн. обр.

  2 продавачи-консултансти в магазин за готова храна, средно обр.

  2 продавачи-консултансти в магазин за пром. стоки, средно обр.

  1 хигиенист на намален раб. ден, средно обр.

  2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. –електротехника/електроника и автоматика / Автоматизация на производството, 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, придобита квалификация за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации, опит

  4 шлосери-тенекеджии, средно техн. обр., опит

  7 апаратчици в хим. пр-во, средно хим./техн. обр., опит

  10 работници в хим.пр-во, средно обр., опит е предимство

  1 младши произв. технолог, висше хим. обр., англ.ез., комп. умения, опит е предимство

  1 офис-сътрудник, средно/висше обр., комп. умения

  1 счетоводител, средно/висше иконом. обр., комп. умения

  1 общ работник във фирма за търговия с автомобили, средно обр.

  25 шивачи на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

  3 контрольори по качество на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во

  5 оператори, парогогенератор, средно обр., фирмата предлага курс за правоспособност

  5 оператори, парна турбина, средно обр.

  15 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техн./средно обр.

  1 работник поддръжка на кафе-автомати, средно обр., шоф. кат.В

  6 машинни оператори производство на брикети и пелети, основно обр.

  2 шивачи в чорапено пр-во, средно/основно обр., опит

  1 главен готвач в соц. услуга, средно спец. обр., опит

  5 електромонтьори, средно електротехн. обр., опит

  1 помощник-сладкар, средно обр.

  1 общ работник за товаро-разтоварна дейност на плодове и зеленчуци на 4 часа, средно / основно обр.

  2 работници, сглобяване на детайли в мебелно производство, средно обр.

  1 гробар, средно/ основно, без образование

  1 тракторист, средно /основно

  1 строителен техник, средно обр., шоф.кат. В

  2 пиколо в хотел, средно обр., английски език, шоф. кат.В

  2 готвачи в хотел, средно обр., опит

  2 администратори за СПА/фитнес в хотел, средно обр., английски език, комп.умения

  2 масажисти в хотел, средно обр., опит

  1 кинезитерапевт в хотел, висше обр. по специалността, англ. език, опит

  1 специалист ТРЗ и личен състав, висше иконом. обр., комп. умения

  1 мед. сестра за общопрактикуващ лекар, висше медицинско обр., комп. умения

  4 оператори на плетачна машина, средно/основно обр., опит

  4 електромонтьори, средно/висше обр.- ел.техника/електроника, опит

  10 оператори пелетизиране, средно техн. обр.

  3 монтажници и 2 ел.заварчици на пром. газови и отоплителни инсталации, средно/основно обр.

  1 хигиенист, основно обр.

  1 сервизен техник, средно/висш техн.обр., комп.умения

  3 складови работници, средно обр.

  15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.

  5 складови работници в мебелно производство, средно обр.

  5 електрокаристи в мебелно производство, средно обр., правоспособност

  1 маш. инженер, поддр. на CNC машини в мебелно производство, висше инженерно обр.

  2 мехатроници за автомобилна пром., висше/средно обр. по специалността

  2 специалисти качество за автомобилна пром., висше инженерно обр., англ. Ез

  10 оператори на машини в производство на санитарни изделия,средно обр.

  5 техници поддръжка на машини в производство на санитарни изделия, висше/ средно обр.

  7 мед.сестри за соц.заведения, висше обр.по специалността

  4 санитари за соц.заведения, без изискване за обр.

  2 соц. асистенти, без изискване за обр

  1 парамедик за соц.заведение, висше/средно обр., 2 г. курс на обучение с придобита IV степен

  1 психолог в соц.заведение на 4ч., висше обр.по специалността

  2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.

  2 продавач-консултанти за денонощен хранителен магазин, средно обр.

  5 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност

  15 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки, средно обр.

  5 общи работници, промишлеността , средно обр.

  5 медицински сестри за болнично заведение, висше обр.по специалността

  15 санитари за болнично заведение, средно /основно обр.

  5 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление

  5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.

  4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., с опит/без опит

  6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа

  4 формочици, 3 леяри , средно /основно обр.

  1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство

  10 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит

  1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. - медицина, мястото е за с. Пиргово

  19 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

  146 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

  4 работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит

  44 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит в шевно/кожено пр-во

  8 общи работници в шевно производство, средно обр

  • места по чл. 38 от ЗХУ:

  9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE

  3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж

  2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж

  1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам., AutoCAD,

  SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направления:
  - За обучение по време на работа

  1 технически сътрудник

  1 автомонтьор  Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/


  1 специалист, социални дейности, висше образование, специалност „социални дейности”/за гр.Борово/

  1 електромонтьор, средно образование /за гр. Бяла/

  1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др./2 години опит /за гр. Борово/


  Бюро по труда - Ветово /община Ветово/

  -  ** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.  «  Обратно към всички текстове


 • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »