Вторник, 31 Март 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  29.01.2020  » Академичният съвет в РУ избра заместник-ректори


  На своето първо заседание новият Академичен съвет избра заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове:

  Зам.-ректор по учебната работа /УР/ – проф. д–р Пламен Ганчев Кангалов.

  Зам.-ректор по научноизследователската дейност /НИД/– проф. д–р Диана Антонова Антонова.

  Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика /ИКП/ – доц. д–р Десислава Стоянова Атанасова.

  Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение /РКПО/ – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов.

  Главен секретар – доц. д-р Таня Петкова Грозева.

  На заседанието бяха избрани и директори и ръководители на дирекции, сектори и центрове:

  –  Директор на Дирекция Качество на образованието и акредитацията  /ДКОА/ – проф. д-р  Иваничка Атанасова Сербезова;

  –  Директор на Научноизследователски сектор /НИС/ – доц. д–р Борис Иванов Евстатиев;

  –  Директор на Учебен сектор /УС/ – доц. д-р Александър Петков Петков;

  –  Директор на Дирекция за чуждестранни студенти /ЧС/ – проф. д–р Красимир Великов Мартев;

  – Директор на Център за информационно и компютърно обслужване /ЦИКО/– доц. д–р Мирослав Димитров Михайлов;

  – Директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център /БРИЕ  – доц. д-р Мими Цветанова Корнажева;

  – Ръководител сектор Прием нови студенти /ПНС/ – доц. д-р Юлиян Ангелов Ангелов;

  – Ръководител на Център за Анализ, координация и прогнози за развитие на професионалните направления /ЦАКПРПН/ – доц. д-р Емил Георгиев Трифонов;

  – Ръководител на Център за продължаващо обучение /ЦПО/ – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов;

  – Ръководител на Център за кариерно развитие/ЦКР/ – доц. д-р Калоян Евгениев Стоянов;

  – Ръководител на Център за дистанционно обучение /ЦДО/ – проф. д-р Цветомир Иванов Василев;

  – Ръководител на Отдел Развитие на академичния състав и координация на публикационната дейност/РАСКПД/ – доц. д-р Орлин Любомиров Петров;

  – Ръководител университетски спортен център – проф. д-р Борислав Георгиев Ангелов;

  – Ръководител на Център по предприемачество – доц. д-р Даниел Йорданов Павлов;

  – Ръководител на Център за трансфер на технологии и интелектуална собственост – гл. ас      д-р Цветелин Кирилов Георгиев.

  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »