Понеделник, 20 Септември 2021
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  27.07.2021  » Кои замърсители могат да бъдат замервани с новата станция за качеството на въздуха
  Днес бе доставена и монтирана поредната автоматична станция, измерваща качеството на атмосферния въздух в Русе. Тя е осигурена със средства на русенци за период от 2 години след спечелване на публичен търг от Община Белене.
  Община Русе работи усилено, за да се сдобие града с пета станция, след като предходното ръководство на Министерството на околната среда и водите публично заяви, че русенци трябва сами да се справят със замърсяването на въздуха. Още в началото на годината местната администрация изпрати искане към министерството за определяне на локация за станцията, но с месеци не получаваше отговор.

  В среща със служебния министър през юни кметът Пенчо Милков настоя от ведомството да посочат в най-кратки срокове място за разполагането ѝ. Решението на експертите от Изпълнителната агенция по околна среда бе тя да бъде в двора на помощно училище „Петър Берон“, като служители от ОП „Комунални дейности“ изградиха бетонната площадка за монтирането ѝ.

  Станцията разполага с анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 и ще следи за наличието на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, общи въглеводороди: метан и неметанови, както и бензен във въздуха.

  Към момента се разработва техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за дооборудване на станцията с анализатор за непрекъсано отчитане на още органични съединения - BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилени: орто-, мета- пара- циклохексан, стирен).

  Настоящото и бъдещото оборудване на станцията работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители.

  Опис на апаратурата за измерване на качеството на атмосферния въздух, разположена в автоматичната станция

  1. Автоматичен анализатор за измерване на фини прахови частици ФПЧ10 работещ на принципа β-абсорбция

  2. Анализатор за измерване на серен диоксид серен (SO2), ултравиолетов флуоресцентен метод

  3. Анализатор за измерване на азотни оксиди (NO-NO2-NOx), хемилуминисцентен метод

  4. Анализатор за измерване на въглероден оксид (CO), недисперсионна инфрачервена спектроскопия

  5. Анализатор за измерване на озон (O3), ултравиолетова фотометрия

  6. Анализатор за измерване на общи въглеводороди: метан и неметанови, пламъчна йонизация (FID)

  - Анализатор за измерване на бензен в атмосферния въздух, нереферентен метод - UNITEC Sens-IT C6H6, S/N: 000U175

  7. Метеорологична станция

  8. Амбиентен дозов еквивалент (Н*10) за радиационния гама-фон SAPHYMO, модел Gamma TRACER XL2-3, S/N: GZ1288

  9. Стандартна система за пробовземане и отвеждане на измерената проба

  10. Генератор за нулев газ

  11. Компресор за въздух

  12. Система за събиране и обработка и експорт на данни

  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »