Събота, 2 Март 2024
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  05.12.2023  » Общинският съвет с приет правилник и състав на комисии

  Общинските съветници Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“ бяха избрани за зам.-председатели на Общински съвет - Русе на провелото се днес заседание. Увеличаването на броя им стана по предложение на председателя на ОбС акад. Христо Белоев и след проведени консултации с ръководителите на групи в новоизбрания общински съвет.


  На сесията беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе. Мотивите за измененията се заключават в необходимостта от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и за постигане на по-голяма степен на прозрачност. 

  По време на обсъжданията беше предложено времето за изказване на кмета на Община Русе или на посочен от него представител на общинска администрация, както и на кметовете на кметства и на кметските наместници, да бъде ограничено в рамките на 5 минути. След кратки дебати предложението не срещна нужната подкрепа и не бе прието.

  На заседанието беше гласуван броят на членовете на постоянните комисии и техните председатели, както следва:
  •    Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 членове с председател Станимир Станчев;
  •    Комисия по бюджет и финанси – 11 членове с председател Валери Иванов;
  •    Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 членове с председател Емил Денков;
  •    Комисия по териториално устройство и строителство – 11  членове с председател Калоян Тончев;
  •    Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11 членове с председател Росица Георгиева;
  •    Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 членове с председател Алисе Муртезова;
  •    Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 членове с председател Орлин Дяков;
  •    Комисия по екология – 9 членове с председател Мариян Димитров;
  •    Комисия по младежта и спорта –  11 членове с председател Пламен Рашев;
  •    Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  членове с председател Анатоли Станев;
  •    Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 членове с председател Рена Стефанова;
  •    Комисия по етика – 9 членове с председател Биляна Иванова;
  •    Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 членове с председател Галичка Николова.
  Заседанията на постоянните комисии ще се провеждат в седмицата преди заседанията на Общинския съвет, като всяко заседание след първото, предстоящо на 21 декември,  ще бъде в последния четвъртък от месеца, а не както досега – през третата седмица от месеца.

  В дневния ред за заседанието беше включен и изборът на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие, определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член, както и беше приет графикът на заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2024 г.
  В началото на сесията клетва положи Петя Кашукеева от ППДБ, която не присъства на първото заседание на местния парламент.

  Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 21 декември.
  АРЕНА
  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »