Събота, 2 Март 2024
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  06.12.2023  » 111 344 лева за още услуги за ранно детско развитие
  В началото на декември стартираха дейностите между Министерството на труда и социалната политика и Община Русе за реализиране на проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. Отпуснатите финансови средства по проекта са 111 344.85 лв., от които 85% са европейски средства и 15% - национално финансиране. Договорът е със срок на изпълнение 7 месеца, считано от 1 ноември до 31 май.


  С настоящия проект се гарантира продължение на създадените по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ интегрирани услуги, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, в т.ч. деца с увреждания и техните семейства. Изпълнението на този проект ще надгради досегашните услуги за ранно детско развитие. Това ще бъде изпълнено с патронажна грижа за бременни и деца до 3 години и програми за превенция в най-уязвимите общности, чрез програми за превенция на ранни бракове и раждания, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди. Мерките са насочени към деца със затруднения в развитието си и ще допринесе за устойчивото развитие на дейности, с които са постигнати конкретни резултати за формиране на родителски умения в общност на уязвими социални групи, подобряване на здравния статус и семейната среда за деца в риск, подготовка за равен старт в училище и превенция на социалното изключване.

  В рамките на месец ноември беше осъществен подбор на персонала по утвърдена методика и за провеждане на подбор и назначаване на персонал в двете специфични дейности: „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, като роми, чрез интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата им“  и  „Подобряване на равния достъп до качествени здравно-социално-образователни услуги, чрез услуги за ранно детско развитие и патронажна грижа.“

  Услугите, които се предоставят, са сходни с тези от предходния проект „Услуги за ранно детско развитие на територията на община Русе“, извършвани в кв. „Дружба“ 3 в бившия Дом за медико-социални грижи и в сградата на Детска градина "Светилник" в кв. „Чародейка“.

  Семействата ще бъдат подкрепяни чрез:
  - здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване, повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата, чрез активно издирване на целевите групи за обхващане с комплекс от здравни и социални услуги в зависимост от потребностите; подпомагане достъпа на целевите групи; промоция на здраве, превенция и профилактика на болестите;
  - реализиране на програми за превенция в най-уязвимите общности чрез семейно консултиране и планиране и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
  - предоставяне на патронажна грижа за деца до 3 години и редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното им развитие;
  - услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, включително и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

  Дейностите се осъществяват по договор №BG05SFPR002-2.003-0035-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 по процедура „Бъдеще за децата".
  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »