Вторник, 4 Август 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • НА АРЕНАТА
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  03.01.2018  » Конференция по добри практики и Обучение по стратегическо планиране в Дунавския регион

  На 11 септември 2017 се проведе поредното събитие, в рамките на проекта Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област, код 15.3.1.017. Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България INTERREG V-A. Събитието се проведе в сградата на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", гр. Русе. Фокусът му е върху обучение в областта на „Стратегическо планиране и развитие“, свързано с управлението на риска в големи индустриални обекти. То е адресирано към целеви групи:

  • Управители на мащабни инфраструктури;

  • Представители на бизнеса;

  • Представители на общински, областни и др. държавни структури;

  • Неправителствени организации;

  • И други.

  В рамките на обучението се акцентира върху значението на ефективното планиране и развитие на дейности, свързани с управление на рискови инфраструктурни обекти. Обръща се внимание върху оптимизиране на комуникацията между мениджмънта на големи технически инфраструктури и обществеността. Сред поканените лектори бяха изтъкнати специалисти в областта на управлението на риска в България - проф. д.н. Кирил Стойчев (БАН), доц. д-р Стефко Бурджиев (Русенски университет „Ангел Кънчев“), инж. Валентин Христов (директор на СДП „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“) и инж. Йордан Стоев (експерт по хидроакустика в СДП „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“).

  Резултатите от това и предходните събития по проекта са част от разработваните обучителни материали, целящи да повишат капацитета на професионалните мениджъри на мащабни инфраструктурни обекти, както и на другите заинтересовани лица в областта на комуникационната политика.

  На 12 и 13 октомври 2017, в Националната библиотека по физика към Националния институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“, гр. Мъгуреле, Румъния, се проведе поредното събитие по проекта Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област, код 15.3.1.017. Проектът се финансира в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България INTERREG V-A.

  От българска страна участваха представители на АЕЦ „Козлодуй“, държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Министерство на вътрешните работи, „Енкон Сървисис“ ООД, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Технически университет – София, неправителствени организации и др. На събитието участваха и редица румънски учени и експерти от Националния институт по физика и ядрено инженерство „Хория Хулубей“ (IFIN HH), Националния институт по лазерна, плазмена и радиационна физика, Националния изследователски институт по физика на Земята, неправителствени организации, представители на местната власт и др.

  По време на събитието бяха организирани посещения в няколко румънски научно-изследователски обекта, като новостроящата се сграда за Екстремни светлинни инфраструктури и ядрена физика (ELI-NP), в която от следващата година ще функционира лазер с мощност 10 PW. Беше извършено посещение и в Центъра за лазерни технологии.

  www.interregrobg.eu

  Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

  «  Обратно към всички текстове


 • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »