Четвъртък, 16 Юли 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  11.07.2019  » Намаляват необхванатите в училище деца


  През учебната 2018/2019 година са създадени 32 екипа за обхват с общо 502 служители, като 384 от тях са педагогически специалисти. Това стана ясно по време на заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.


  Останалите са представители на общинските администрации, служители на дирекциите за социално подпомагане, както и на Министерството на вътрешните работи.

  Необходимо е да се отбележи, че за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания са изпратени 404 уведомителни писма до кметове на общините, съставени са 82 акта за установяване на административни нарушения, а също и 28 наказателни постановления са издадени, като 13 са връчени и влезли в сила.

  Общият брой на децата и учениците, които фигурират в обхвата на Информационната система за реализация на механизма е 2062, като 53 са отпаднали преди 2018/2019 г. и не са записани в училище. От тях 39 са в училищна възраст и 14 в предучилищна. За 11 от тези лица липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента на територията на областта. За лицата, за които липсва информация и не са открити на адрес, се правят справки от служителите на МВР.

  Наблюдава се повишена ефективност от дейността на екипите за обхват. Налице е и много добро сътрудничество и координация между отделните институции при изпълнение на дейностите от Механизма за обхват. През настоящата учебна година посещенията на адреси са се осъществявали съвместно с представители на образователни институции, на МВР и социални работници, което е било предпоставка да се предприемат комплексни мерки по отношение на децата в риск и на отпадналите от образователната система.

  От посоченото стана ясно, че се наблюдава тенденция към плавно намаляване на броя на необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Борят на незаписаните към юни 2018 г. е 121, а към юни 2019 г. е 53.

  От съществено значение е, че ако през изминалата учебна година акцентът е бил поставен върху обхващането на учениците, то сега целта е задържането им в образователната система.

  Детайлно беше представен и графика на дейностите за изпълнение на механизма през 2019/2020 учебна година. Към момента са спазени всички срокове относно сформирането на екипите за обхват.

  Информацията беше представена от началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.

  АРЕНА  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »