Сряда, 12 Август 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  01.02.2020  » Нов размер на здравната осигуровка


  В офиса на НАП в Русе започнаха да постъпват първите суми за здравни вноски по новия им размер за 2020 г., след направените промени в нормативната база и повишената сума на минималния осигурителен доход на 610 лв. 

  Здравните осигуровки за хора, които през 2020 г. не работят на трудови или приравнени на тях договори вече е не по-малка от 24,40 лв. за всеки месец. Внасянето им трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ този, за който са дължими. Например за януари 2020 г. здравната осигуровка се плаща до 25 февруари 2020 г.  Проверка на здравноосигурителния статус може да се направи чрез сайта на НАП.

  Колко е точното задължение на конкретен човек зависи от доходите му и от това дали той работи, дали се осигурява сам или е със статут на безработен  без  или с право  на  обезщетение.

  Хората, които са безработни и получават парично обезщетение за безработица не плащат здравноосигурителни вноски, които за тях са за сметка на държавния бюджет.

  Хората, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават еднократно декларация Образец № 7, в която посочват избраният от лицето здравноосигурителен доход.

  В рубриката „Здравно осигуряване“ на интернет страницата на агенцията има информацията за попълване и подаване на декларацията, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19,  с пратка чрез пощенските клонове с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код (ПИК), който се получава безплатно във всеки офис на приходната агенция.

  Завършилите през 2019 г. средното си образование ученици, които все още не са започнали работа и не са студенти, плащат сами здравните си осигуровки.

  Хората, които са се осигурявали сами здравно за 2019 г., правят и годишно изравняване, като плащат окончателни здравни вноски през 2020 г. Това се случва, когато доходите по годишната данъчната декларация за 2019 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ надвишават осигурителния доход, върху който ежемесечно са внасяни здравни осигуровки за 2019 г.- например за доходи от наем, авторски възнаграждения и др. Годишното изравняване за тези лица се извършва чрез Таблица 2, която е приложение към годишната данъчна декларация. Срокът за внасяне на окончателните здравни вноски за 2019 г. е до 30 април 2020 г. Самоосигуряващите си лица, ЕТ и земеделските стопани подават декларацията само по интернет с ПИК или КЕП.

  Месечните и окончателните здравни осигуровки се плащат по банкова сметка на съответната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес с код за събиране на приходи за НЗОК. В офиса на НАП в Русе плащането на вноските може да стане безплатно на 11 работни места в салоните за обслужване, които са оборудвани с ПОС терминали или на гишето на обслужващата банка, до което има образци на платежни нареждания.

  Невнасянето на повече от 3-месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези хора от здравноосигурителни права. Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години.

  За повече информация клиентите могат да позвънят на националния телефон на НАП 0700 18 700.

  АРЕНА

   

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »