Петък, 10 Юли 2020
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  04.06.2020  » Кметът предлага премахване и сливане на дирекции


  Нова структура на Общинска администрация предлага кметът Пенчо Милков. Общински съвет - Русе е определил численост на персонала на администрацията на 330,5 щатни бройки от които 251,5 броя държавно финансиране и 79 бройки дофинансиране. За местната дейност „Почивно дело“, е определил численост на персонала – 4 щатни бройки.

  Предложението е за намаляване на бройката на заместник-кметовете, които от 5 стават 4. В сравнение с досега действащата структура на администрацията дирекциите са запазени като бройка-11, а отделите, секторите и звената от 31 стават на 32. По този начин при запазване на общата численост на общинска администрация се преразпределят дейности и функции, за да се гарантира изпълнението на всички правомощия възложени на местната власт-ефективно и ефикасно.


  С оглед оптимизиране на дейността на администрацията се премахват дирекции „Здравни и социални дейности“ и „Култура и образование“ и се създава една нова дирекция „Хуманитарни дейности“.

  С намаляването на броя на заместник кметовете се установява и необходимост от преструктуриране на Дирекция „Европейско развитие“ и Дирекция „Икономика и управление на собствеността“, които да са функционално подчинени на заместник - кмет по Икономика и международно сътрудничество.

  Стопанската дейност се обособява към новата дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, която поема анализите при осъществяване на стопанската дейност, както и дейностите по изпълнение на проекти. Управлението на общинската собственост се концентрира в дирекция „Управление на собствеността“.

  За да се засили контролът върху извършваната строителна дейност в Община Русе към Заместник - кмета по устройство на територията се формират две дирекции. Сега съществуващата дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ се разделя, като в нова дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ се обособява дейността свързана с устройството на територията и инвестиционното проектиране, а в дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ се акцентира върху дейността по контрола върху строителните дейности.

  С цел оптимизиране на местните дейности, в дейност „Почивно дело“ от 4 щатни бройки се намаляват на 3, между които да се преразпредели изпълнението на задълженията за поддръжка на базите на Община Русе.

  АРЕНА  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »