Сряда, 27 Януари 2021
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  09.07.2020  » Възможности за участие на гражданите в работата на ОА

  Възможностите за насърчаване участието на гражданското общество в ежедневната работа на Областна администрация Русе, както и медийната й политика бяха сред разгледаните теми на провелата се по-рано днес съвместна конференция между институцията и Клуб „Отворено общество” – Русе.

  В рамките на детайлния анализ на цялостната дейност на Областната управа в крайдунавския град бяха отправени и някои конкретни препоръки към бъдещата й дейност, като те са насочени най-вече към създаването на допълнителни и усъвършенстването на настоящите механизми за популяризиране на дейността й и повишаване нивото на ангажираност на гражданите в процеса на планиране и последващ контрол върху изпълнението на предвидените дейности за развитие на Русе и региона.  Специално внимание беше обърнато на разработването на механизъм за наблюдение върху прилагането на стратегическите и плановите документи, който да стъпва на ясно дефинирани критерии, а също и постоянно проучване удовлетвореността на гражданите.
  Що се касае до дейностите по информираност на обществото, то се планира на уеб сайта на Областна администрация да се поддържа актуален списък на оспорените за целесъобразност административни актове на кметовете на общини и на решенията на общинските съвети. Отново във виртуалното пространство на администрацията ще бъде поместена и информация, съдържаща имената на общинските кметове и на председателите на общински съвети с данни за контакт, както и линкове към електронните страници на общините.

  Акцент ще бъде поставен и върху популяризирането функциите на областния управител най-вече чрез провеждането на информационни срещи и даването на перманентни отчети за извършеното.
  В крайна сметка в най-кратки срокове ще се обмислят варианти за подновяване функционирането на Обществения съвет към областния управител, създаването на Областен младежки съвет, както и разработването на подробна комуникационна стратегия. Всичко посочено се очаква да доведе до едно още по-високо ниво на ефективност в комуникацията, както и на гражданския контрол върху работата на администрацията.

  Сред присъстващите бяха заместник областният управител на област Силистра Илиян Великов, представители на местни и държавни институции, както и на неправителствения сектор.

  Днешното събитие се осъществява като част от предвидените дейности по проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от ЕС чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта, чиято продължителност е 16 месеца, възлиза на 89 316 лв.
  АРЕНА

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »