Вторник, 26 Януари 2021
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  02.12.2020  » Младежи от шест държави ще обсъждат глобални еко политики  Младежи от Испания, Португалия, Германия, Турция, Тунис и България ще обсъждат глобални политики, част от които свързани с климатичните промени. Това ще се случи с изнесени тренинги и провеждане на ролеви игри по поречието на Дунав и в Рила по проект „Мисия Зелено: Напред! Въздигай Земята! Подобри Природата!“, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Сектор „Младеж“, Ключова дейност КА1, Договор № 2020-2-BG01-KA105-079353 с Център за развитие на човешките ресурси.

  Проектът стартира на 17 септември 2020 г. и е с продължителност 24 месеца. Бенефициент е Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“, а участниците са общо 86. 


  Проектът „Зелена мисия: Напред! Въздигай Земята! Подобри Природата!“ Mission GREEN (Go! Rise the Earth! Enhance the Nature) представлява платформа за младежко единодействие по глобални въпроси, свързани както с ежедневието и текущия дневен ред на обществото, така и с бъдещето на Земята и човечеството.

  Чрез дейностите се предоставят на практика повече възможности на младите хора да участват в обществения живот, да намират път за себеизразяване, да съумяват да формулират и представят в общественото пространство своите виждания, инициативи и решения.

  Фокусът са младежи в неравностойно положение и нисък социално-икономически статус, в това число и от ромския етнос. Като изпълнява целите на програма „ЕРАЗЪМ +“ проектът ще фокусира вниманието на младежите върху 6 от изведените 17 цели за устойчиво развитие, които са предмет на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г., приета от всички държави-членки на Организацията на обединените нации.

  Това са: Качествено образование; Действия срещу климатичните промени; Отговорно потребление и производство; Чиста вода; Добро здраве и благополучие; Живот на Земята.

  За първата сесия е избран Природен парк Рила, а за втората - поречието и акваторията на река Дунав, в т.ч. и Биосферен резерват Сребърна, тъй като са територии, щедро предоставящи възможности за наблюдение, обследване на природни елементи или цели еко-системи, провеждане на ролеви игри на открито, кратки излети и използване на природни материали за прототипи на еко-инсталации, които ще бъдат предмет на дейностите по проекта.

  Очаква се проектът да въздейства върху представите на участниците за редица обществено-икономически, социални и културно-исторически процеси, в персонален и глобален аспект с предоставяне на достъпна информация с елементи на образователна платформа, което обогатява знанията и уменията на участниците по теми, свързани със 17-те цели за устойчиво развитие, дефинирани в Програма 2030 на ООН.

  АРЕНА
  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »