Понеделник, 27 Юни 2022
 • Арена Радио
 • Новини
 • Новини
 • Програмата
  Online radio Arena
  Изтегли Winamp


 • Главно меню
 • Онлайн TV (Начало)
  За нас
  Нашите продукти
  Контакти
  Да правим филм в Русе
  Арт
  Реклама
  Връзки
  Приятели

  всички новини  »
  Изпрати своята новина  »
  RSS новини
  20.05.2022  » Регламентираха приема на деца бежанци в детски градини в Русе

  Общинските съветници приеха условията и реда за приемане на деца в детските заведения в Русе, търсещи или получили международна закрила. Приемането ще се извършва след подадено в Община Русе заявление за прием по образец от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила).

   

  В текста на наредбата бе гласувано и  „Приемането на деца, търсещи или получили международна закрила се извършва над определения по реда на чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование брой деца в група“.

  Чл. 60 гласи, че (1) Броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

  (2) Броят на групите и броят на децата в група в частните детски градини се определят в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

  (3) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1 и 2, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

  Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в група на предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.

  АРЕНА

   

   

  «  Обратно към новините • АНКЕТА
 • НА АРЕНАТА • всички интервюта  »